Djurhem

Åbo stads djurhem tar emot herrelösa sällskapsdjur och sällskapsdjur som blivit omhändertagna av myndigheterna. Djurhemmet sörjer även för den tillfälliga skötseln av djuren. Djurskyddsanstalten tar dessutom hand om vilda djur som är skadade och utsvultna.

Djurhemmet är öppet

  • mån–fre kl. 8–18
  • lör–sön samt helgdagar kl. 8–17

Djurhemmets kontaktuppgifter

  • tfn 02 262 3110, 050 554 6394
  • Gamla Tammerforsvägen 229, 20380 Åbo
  • Djurskyddsövervakare Heidi Leyser-Kopra, tfn 040 176 9106

Kontakta djurhemmet eller polisen om ditt sällskapsdjur försvinner eller om du hittar ett sällskapsdjur på rymmen. Meddela djurskyddsövervakaren om du misstänker att ett djur behandlas illa, tfn 044 907 3854.

Djurhemmets prislista

Kommunen har rätt att ta ut ersättning av djurets ägaren eller innehavare för tillvaratagande, skötsel och eventuell avlivning av djuret. Ägaren får sitt sällskapsdjur tillbaka efter att han eller hon betalat skötselavgiften, så länge som djurskyddsmässiga skäl inte hindrar överlåtandet. Ett sällskapsdjur kan överlåtas till en ny ägare eller avlivas om det inte hämtas från djurhemmet inom 15 dygn.

Djurhemspriser (inkl. moms 24 %):

  • hundar 20,40 €/dag
  • katter 13,60 €/dag
  • andra smådjur 10,20 €/dag

Djurhemmet samarbetar med följande städer och kommuner:
S:t Karins, Gustavs, Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Reso, Rusko, Sagu, Tövsala och Vemo.

Läs mer