Djurskydd

Övervakning av djurskydd

Djurskyddslagen har som syfte att skydda djur på bästa möjliga sätt från lidande, smärta och vånda. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Djur ska behandlas väl och de ska inte behöva lida. Dessutom ska djurens hälsa upprätthållas och deras beteendebehov och fysiologiska behov beaktas.

Ansvariga för djurskyddet

Övervakningsveterinären utgör den myndighet som sköter om djurskyddsövervakningen i sin egen region samt vid behov ger råd i djurskyddsfrågor. Åbo stads djurhem fungerar som stöd för övervakningsveterinären. Förutom att djurhemmet tar hand om hittedjur sköter det även om sällskapsdjur och vilda djur som tagits in av djurskyddsskäl. Åbo djurskyddsförening rf sköter om vården av vilda djur. Djurskyddsövervakningen får även utföras av hälsoinspektörer och polisen.

Att göra en djurskyddsanmälan

En djurskyddsinspektion görs när man misstänker verksamhet i strid med djurskyddslagen. Vem som helst kan göra en djurskyddsanmälan om man misstänker att ett djur far illa. När du gör en djurskyddsanmälan ska du på förhand ta reda på exakt adress där djuren hålls samt djurägarens namn. Om du misstänker att ett djur behandlas illa ska du göra en djurskyddsanmälan och kontakta övervakningsveterinären eller polisen.

Du kan göra en djurskyddsanmälan per e-post elainsuojelu@turku.fi

Berätta så noggrant som möjligt:

  • vilket djur
  • vad har hänt
  • hur fick du veta vad som hade hänt
  • anmälarens namn
  • anmälarens telefonnummer och e-postadress
  • objekt för anmälan, namn på och adress för djurets ägare/innehavare

Djurskyddsmyndigheten har tystnadsplikt och de behandlar dina kontaktuppgifter konfidentiellt och överlåter dem inte till den som anmälan gäller.

Djurskyddinspektion

I situationer då det finns orsak att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen har djurskyddsmyndigheten rätt att göra en djurskyddsinspektion utgående från misstanken. 

Djurskyddsinspektioner som grundar sig på misstanke görs som regel utan förhandsmeddelande. I samband med djurskyddsinspektionen anges inte några uppgifter om den som har gjort anmälan.

I enlighet med djurskyddslagen genomförs planmässiga inspektioner av yrkesmässiga djurhållningsplatser (till exempel kennlar, ridskolor och djurpensionat). På mjölkgårdar genomförs regelbundet kontroller av mjölkhygien i enlighet med livsmedelslagen och då kontrolleras samtidigt djurens välbefinnande. Djurskyddövervakning genomförs även vad gäller djurtransporter, cirkus, djurutställningar och tävlingar med djur.

Hundars skällande eller motsvarande som orsakar olägenheter för omgivningen är inte något som omfattas av djurskyddet, och då tillämpas inte heller djurskyddslagen. Vid ordningsproblem uppmanar vi att du i första hand strävar efter att lösa problemet med den som orsakar detta eller med husbolaget. Polisen övervakar ordningslagen.