Veterinärtjänster i Åbonejden

Jour

  • Smådjursjour vardagar kl. 17.00–8.00 och helger Djursjukhuset – Åbo, tfn 0600 124 44
  • Nyttodjursjouren vardagar kl. 16.00–8.00 och helger, tfn 0600 041 451

Veterinärtjänster under expeditionstid

  • Veterinärtjänster i Åbo erbjuds under expeditionstid av privata veterinärstationer
  • Nyttodjurs och stora djurs veterinärvård ansvarar Lundo kommun för, enligt avtal. Kontaktuppgifter till kommunveterinärerna.

Husdjursjouren (landskapsnivå)

Egentliga Finlands kommuner anordnar gemensam husdjursjour som sträcker sig över hela Egentliga Finlands område. Smådjursjouren handhas av Djursjukhuset - Åbo, adress Satakundavägen 162. Jourhavande kliniken har, enligt krav, modern utrustning och behandlingsmöjligheter.

  • Smådjursjourens telefonnummer: 0600 124 44 (0,50 €/min + serviceavgift)

Nyttodjursjouren

I Egentliga Finlands nyttodjursjour ingår fyra jourhavande veterinärer.

  • Nyttodjursjourens telefonnummer: 0600 041 451 (0,70 €/min + serviceavgift)

När du ringer till servicenumret får du anvisningar om hur du väljer jourområde och därefter styrs samtalet till jourhavande veterinär för området du valt.

Jourtjänstens öppettider

Smådjursjouren betjänar på vardagar mellan kl.17:00 – 08:00 och under veckoslut med start fredagar kl. 17:00 fram till nästa måndag kl. 08:00. Undantag som helgdagar samt jul- och midsommarafton öppnar jouren dagen innan helgdagen kl. 17:00 och stängs första vardagen efter helgen kl. 08:00.

Nyttodjursjouren betjänar på vardagar mellan kl.16:00 – 08:00 och veckoslut med start fredagar kl. 16:00 fram till nästa måndag kl. 08:00. Undantag som helgdagar samt jul- och midsommarafton öppnar jouren dagen innan helgdagen kl. 16:00 och stängs första vardagen efter helgen kl. 08:00.

Husdjurens veterinärtjänster under expeditionstider

I Åbo ansvarar privata veterinärkliniker för veterinärtjänster under expeditionstider.

Åbo stad har avtal om akuta veterinärtjänster i Åbo-området under expeditionstider. (vardagar kl. 08:00 – 16:00). Följande veterinärstationer ger akut vård till hundar, katter och andra mindre husdjur i Åbonejden:

Om veterinärkliniken i fråga inte kan erbjuda akutvård tillräckligt snabbt och husdjurets välmående kräver akut vård, vänd er till en annan klinik som kan erbjuda akutvård i Åbo.

Privata veterinärcentralers tjänster är avgiftsbelagda.

Nyttodjurens veterinärtjänster under expeditionstider

Nyttodjurs och stora djurs veterinärvård ansvarar, enligt avtal, Lundo kommun för. Kommunveterinärerna har telefonrådgivning och tidsbokning vardagar mellan kl. 08:00 – 09:00.

Veterinären som i första hand ger veterinärvård till nyttodjur och stora djur är kommunveterinären för St Karins, Pemar och Sagu: Jouni Mäkelä, Fabriksvägen 2, 21530 PEMAR, tfn 02 470 5766 (vardagar 08:00 – 09:00) och tfn 0500 228 095 (akuta ärenden).