Cirkulär ekonomi

Mer information

Bekanta dig med Åbo stads publikation (på finska): Suomen tulevaisuus, Turun ja Varsinais-Suomen eväät kilpailukykyiseen tulevaisuuteen.

Läs Sitras undersökning (på finska): Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle.

Finlands framgång förutspås i framtiden bero på biotech och cirkulär ekonomi, cleantech och miljövänlig tillväxt. Cirkulär ekonomi skulle, enligt Sitras undersökning, innebära ungefär 1,5-2,5 miljarders tillväxtpotential för Finlands ekonomi. I Finland finns ett brett kunnande inom teknologi och genom att ta tillvara på denna spetskompetens kan vi bli ett av de ledande länderna inom cirkulär ekonomi.

I Åbo och Egentliga Finland finns redan företag och högt utbildade personer inom området och Åbo stads framgångsrika energi- och klimatåtgärder har uppnått erkännande som pionjär i klassen för stora städer.

Miljötillståndsprocesser och avfallsregleringen saknar ännu lagstiftande utveckling. Offentliga sektorn bör även främja riskinvesteringen inom cirkulär ekonomi samt ge stöd åt nya produktlanseringar i Finland.

Spårtrafiken, el-trafik samt utveckling av energisystem är kända för att skapa synergi, som möjliggör Åbonejdens utveckling till att bli ett pionjärområde för cirkulär ekonomi.