Miljöskyddsföreskrifter

Föreskrifterna har utfärdats med stöd av miljöskyddslagen och de förpliktar alla som verkar i Åbo stad: invånare, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Efterlevnaden av miljöskyddsföreskrifterna övervakas av stadens miljöskyddsmyndighet.

Föreskrifterna gäller bl.a.

  • Ledning och behandling av avloppsvatten
  • Tvätt av fordon och båtar
  • Hantering av avfall och kemikalier
  • Underhåll och kontroll av oljecisterner
  • Rökgasutsläpp
  • Underhåll av byggnader och områden
  • Bullerbekämpning
  • Hantering och lagring av gödsel

Miljöskyddsföreskrifter (pdf, på finska)

Besöksadress: 

Trädgårdsgatan 1
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

02 262 4915
E-post: 
ymparistonsuojelu@turku.fi

Öppettider

Stadsmiljösektorns kundservice, Puolalagatan 5
mån - fre 09:00 - 15:00