Naturen i Åbo

Åbo är beläget nära skärgården och gränsar till Östersjön. Läget erbjuder en mångfaldig och vacker natur. I Åbo finns många olika naturstigar och naturskyddsområden och Skärgårdshavets närhet skapar möjligheter att uppleva tusen små öar och skär samt havslivet på nära håll.

Naturens skönhet får inte tas för givet. För att bevara naturens mångfald för framtida generationer bör vi alla förbättra våra levnadsvanor.

Kustområden

Människans påverkan tillsammans med naturfenomen gör att stränderna hamnar i riskzonen. De största hoten mot våra kustområden är övergödning av Östersjön, strandbygge och  klimatförändring. 

Över hälten av våra naturtyper vid kustområden bedöms vara hotade och en fjärdedel anses behöva övervakning. Ytan för de hotade naturområdena är totalt ca fem procent.