Kulturflotten

”Kaarna” blir ett funktionellt kulturbad i Aura å

Vinnaren av överlåtelsetävlingen om affärsplatsen för Kulturflotten som ska placeras i Aura å bredvid Kvarnbron är Töölö Urban Oy med sitt bidrag ”Kaarna”. Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion bestämde om tävlingens resultat i sitt möte måndagen den 4 mars.

Tävlingen arrangerades i enlighet med allmänna principer gällande användning av Aura å och dess stränder godkända av stadsstyrelsen samt på basis av ett tävlingsprogram godkänt av stadsutvecklingssektionen. Syftet med tävlingen var att hitta en arkitektoniskt högklassig och genomförbar plan. 

Till överlåtelsetävlingen om affärsplatsen kom fem bidrag inom utsatt tid. På andra plats i tävlingen valdes Töölö Urban Oy med sitt bidrag ”Kiila” och på tredje plats arbetsgrupp Konsta Weber, Rami Eräpohja, Heikki Kyllönen, Artturi Elovirta ja Esa Jämsä. med sitt bidrag ”Uusi Aalto”. Övriga placeringar avgjordes inte.

Tävlingens resultat avgjordes på kvalitativa grunder. I tävlingen betonades en innovativ, arkitektoniskt högklassig och genomförbar hetlhetslösning som anpassar sig till miljön. Huvudvikten har lagts på byggnadens anpassning till landskapet samt på en intressant affärsidé. I utvärderingen ansågs helhetslösningens förtjänster som viktigare än felfria detaljer.

Bild: Töölö Urban Oy

Vinnarbidraget innehåller en flytande plattform som är 120 meter lång och 20 meter bred. Det funktionella kulturbadet inrymmer tre simbassänger: en 25 meter lång bassäng, en mindre barnbassäng och en åvattenbassäng. Därtill är det möjligt att förverkliga små hetvattenbassänger. Till byggnaden har planerats både bastu- och omklädningsrum öppna för allmänheten samt lokaler som kan reserveras för privat bruk. Restaurang- och terrasslokaler samt en måndgsidigt användbar evenemangslokal placeras i den ändan av byggnaden som vetter mot centrumet.

Enligt utvärderingsgruppen är bidraget ”Kaarna” arkitektoniskt mångfacetterat, igenkännbart och individuellt. Den flytande byggnaden är på ett naturligt sätt belägen i stadsmiljön vid åstranden. I tävlingsbidraget presenteras mångsidigt nya möjligheter för aktiviteter både inom- och utomhus och olika ålders- och målgrupper har beaktats tillsammans med året-runt-verksamhet. Tävlingsbidraget skapar en möjlighet att se staden från en ny synvinkel, visar bättre den dimensionen av staden som präglas av ån och på så sätt utvidgar stadsupplevelsen.

Utgående från det vinnande bidraget utarbetas en detaljplaneförändring och området hyrs ut åt aktören. I fortsatta förhandlingar och upprättande av detaljplanen beaktas de rekommendationer för fortsatta åtgärder och funderingar som uppkom under utvärderingen. Dessa berör bland annat den exakta placeringen av den flytande strukturen och dess anslutning till strandmuren, Kvarnbron och Aura ån. Därtill måste trafik och verksamhet som presenteras i tävlingsbidraget samordnas med trafiken och verksamheten på stranden och i ån samt med övriga identifierade utvecklingsplaner.

 

 

Bild: Töölö Urban Oy

Målet är att markhyresavtalet gällande det ifrågavarande området godkänns inom ett år efter att detaljplanen trätt i kraft.

Utvärderingsgruppen bestod av sektordirektör Christina Hovi, sektordirektör Minna Sartes, fastighetsutvecklingsdirektör Jouko Turto, markanvändningsdirektör Jyrki Lappi, planläggningschef Paula Keskikastari, arkitekt Mika Rajala, markanvändningsingenjör Essi Korpela och hamnmästare Antti Pekanheimo. Utvärderingsgruppen konsulterade Visit Turku, Stadsmiljösektorns arbetsgrupp för stadsbild, Koncernförvaltningens stadsutvecklingsgrupp, Fritidssektorns museitjänster och personalen vid Wäino Aaltonens museum.

Ytterligare information:

markanvändningsingenjör Essi Korpela, 040 137 4905, essi.korpela (a) turku.fi
sektordirektör Christina Hovi, puh. 050 558 9210, christina.hovi (a) turku.fi
Töölö Urban Oy / Valtteri Vuorio, puh 040 705 3093, valtteri.vuorio (a) toolourban.fi