Response – Integrerade lösningar för energipositiva bostadsområden och hållbara städer

RESPONSE:

Integrated solutions for positive energy and resilient cities

Finansiär: Horizon 2020
Projektbudget: 19 820 169 €                

Inhemska partnerskapets andel: 6 549 342 €
Tidtabell: 2020–2025
Projektets hemsida: https://h2020response.eu/

Det inhemska partnerskapet består av:
Turun ylioppilaskyläsäätiö
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Åbo yrkeshögskola
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
Meteorologiska institutet
Turku City Data Oy
HR-Ikkunat Ruhkala Oy
Solar Finland Oy
HögforsGST Oy
Sähkö-Jokinen Oy
Elisa Oyj
Åbo universitet
Oilon Group Oy
Elcon Solutions Oy

Klimatneutrala städer år 2050

Syftet med RESPONSE-projektet är att skapa hållbara och säkra städer samt att förbättra livskvaliteten och minska på klimatförändringens effekter. Projektet fokuserar på att ta reda på hur man kan främja städernas energiproduktion och -konsumtion på ett säkert, rättvist och ekonomiskt sätt. Projektet lägger stor vikt vid att lösningarna som testas är hållbara på både byggnads-, kvarters- och stadsnivå.

Sammanlänkandet av olika energisystem och främjandet av hållbara energitjänster har en stor roll i implementeringen av projektet.

Åbo visar vägen framåt

I projektet skapar och förverkligar Åbo energipositiva kvarter och stadsdelar, som pilotområde i Åbo fungerar Studentbyn. I Studentby-området tillämpas lösningar i både nya och äldre byggnader.

I projektet är även den franska staden Dijon med. De lösningar som skapas i Åbo och Dijon kommer att återskapas i samarbetsstäderna Bryssel (Belgien), Zaragoza (Spanjen), Botoșani (Rumänien), Ptolemaida (Grekland), Gabrovo (Bulgarien) och Severodonetsk (Ukraina).

Målet med att skapa innovativa affärsmodeller och framhäva nyttan med dem i större skala, är att väcka uppmärksamhet hos olika intressenter för de lösningar som utvecklas i projektet.

Invånarorienterade och energipositiva bostadsområden

Med projektets praktiska lösningar strävar man efter att utveckla bostadsområdenas energitillgångar och energieffektivitet. Ett av målen är att öka mängden lokalt producerad förnybar energi på bostadsområdesnivå.

Projektet omfattar även integrering av elektriska färdmedel i elnätet och testning av alternativa färdmedel i Studentbyn.

På stadsnivå är målet att förena stadens nuvarande IT-infrastruktur med nya lösningar som utvecklas i projektet. Tanken är att skapa en mångsidig och informationsteknisk helhet som stödjer både stadens och invånarnas behov.

Projektets energipositiva bostadsområden skapas med invånarna i fokus så att de kan vara med och påverka lösningarna från projektets början.

Information om projektet

Projektet inleddes 1.10.2020 och räcker 60 månader, dvs. 5 år. Implementeringen av aktiviteterna sker under de första två åren, därefter följer en övervakningsperiod på tre år.

RESPONSE finansieras av EU:s ramprogram Horizon 2020.


 

Sivun kuva: Ylioppilaskylä-Aitiopaikka. Kuvaaja Esko Keski-Oja/ Turku Energia Oy

Kontaktuppgifter

Olena Zinchuk, Projektutvecklingsenheten
olena.zinchuk@turku.fi

Sini Lamoureux, Projektutvecklingsenheten
sini.lamoureux@turku.fi

Juuso Virtanen, Projektutvecklingsenheten
juuso.virtanen@turku.fi