Plansökning

Plansökningen innehåller följande i anslutning till aktuella och gällande detalj- och generalplaner:

  • program för deltagande och bedömning
  • plankartor för de olika skedena av planprocessen
  • planbeskrivningar
  • behandlingsdatum och beslut av förtroendeorgan

Generalplaner 

Detaljplaner 

Plansökningen innehåller detaljplaner som sparats i elektronisk form sedan 1997. Äldre planer som har ritats för hand finns vid planläggningsenheten (Puolalagatan 5, 4:e vån.). Detaljplanerna som trätt i kraft består av plankartor, beskrivningar och datum för ikraftträdande. Planerna som trätt i kraft kan ha upphävts delvis. Situationen kan kontrolleras i den uppdaterade detaljplanen, som är en kombinationskarta över gällande planer. Den uppdaterade detaljplanen finns i Åbo karttjänst, under temat plankarta.

 

Nyckelord: