Generalplanering

Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra utvecklingen och placeringen av stadsmiljön och trafiksystemen. Målet är en fungerande, ekonomisk och enhetlig samhällsstruktur.

Gällande generalplaner via plansökningen (på finska)

på guidekartan

Anhängiga generalplaner (på finska)