Pågående generalplaner

Generalplanen är kommunens schematiska plan för markanvändning. Dess uppgift är att placera och samhällets olika funktioner, såsom bostäder, service och jobb samt rekreationsområden och att arrangera förbindelserna mellan dem. Generalplanen löser principerna för den önskade utvecklingen och är därmed en del av stadens utvecklingsstrategi. Generalplanen vägleder den mer exakta planeringen så att detaljåtgärder bättre stödjer gemensamma mål. 

Generalplanearbetet styrs av landskapsplanen. Generalplanen styr i sin tur detaljplanen. 

En generalplan görs upp för hela stadsområdet. En delgeneralplan kan endast göras upp för ett specifikt område eller tema. 

Hela stadens generalplan  

Delgeneralplaner