Ansvar för underhåll och renhållning

Tomtägarens och -innehavarens skyldigheter

Underhåll av konstruktionerna

 • Underhåll av tomtanslutningar
 • Anmälande till kommunen eller polisen om beläggning som blivit trasig, gropig eller har andra motsvarande brister som orsakar fara i trafiken
  • vid behov vidtagande av tillfälliga åtgärder för att varna trafiken

Renhållning

 • Avlägsnande av smuts, löv, skräp, ogräs och lösa föremål som samlas på körbanan samt gång- och cykelbanan på området från tomtgränsen fram till gatans mittlinje, likväl till en bredd av högst 15 meter (eller högst 24 meter om det finns en plantering på gatuområdet)
 • Renhållning av sådana infartsvägar till tomten som leder genom en plantering
 • Renhållning av en sådan grönremsa eller dike som direkt gränsar till tomten och som sträcker sig högst 3 meter från tomtgränsen

Kommunens skyldigheter

Underhåll av konstruktionerna

 • Reparation av körbanor och gångbanor och underhåll av beläggning
 • Underhåll av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och andra motsvarande anordningar
 • Hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd gatas körbana

Renhållning

 • Gaturenhållning till övriga delar
 • Renhållning av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och andra motsvarande anordningar

Kundkontakt

Åboservicen, kundservice
Besöksadress: Puolalagatan 5
tfn 02 262 4444
e-post kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

Kaupungin ja tontin omistajien vastuut kuvana

 

Tyck till om gator

Brådskande felanmälan (24h)

 • Tfn 02 262 4444

  utanför kontorstid kopplas samtalet till jourtjänst