Tillstånd för evenemang

Tillstånd för evenemang

När behövs ett tillstånd av staden för ett evenemang?

Alla utomhusevenemang och försäljningstillfällen kräver alltid tillstånd av markägaren. Om evenemanget önskas ordnas på ett allmänt område i Åbo stads ägo, exempelvis i en park, på gatan eller på ett torg, ansöks om tillstånd från Åbo stad. Fyll i anmälan om evenemanget nedan.

Ansökan lämnas in på adressen:
Åbo stad
Stadsmiljösektorn/Evenemang
PB 11, 20101 Åbo

eller som bilaga till ett e-postmeddelande på adressen kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi.

Idrottscentralen beviljar tillstånd för användning av idrottsområden.

Följande anmälningar för evenemanget ska göras:

Kommer livsmedel att säljas under evenemanget?

Orsakar evenemanget buller?

Råd angående tillfällig bullerbekämpning och användning av ljudåtergivningsanordningar kan fås på miljöskyddsbyrån vid stadsmiljösektorn. Gatumusikanter som spelar akustisk musik behöver inget tillstånd. Ordningslagen förbjuder ändå störande oljud. Se noggrannare villkor för när bulleranmälan ska göras via länken nedan.

Utskänks alkohol under evenemanget?

Demonstrationer

Tillstånd för filminspelning

  • Filminspelningar (tv, film) kräver markägarens tillstånd. Om filminspelning på allmän plats begränsar rörelsefriheten för andra eller kräver trafikomläggning, ska en anmälan till polisens tillståndsinformation göras.

Tillstånd för fyrverkerier

  • Arrangemang av fyrverkerier, elduppvisningar eller använding av pyrotekniska effekter kräver tillstånd av markägaren. Användning av fyrverkeripjäser kräver en skriftlig ansökan om tillstånd hos räddningsmyndigheten. Om ärendet rör en fyrverkeriuppvisning krävs även tillstånd av polisen.
  • Anmälningsblankett och mer information på räddningsverkets webbplats

Hur kan man få elektricitet och vatten på evenemanget?

  • Elektricitet för evenemang kan beställas från Åbo Energi, servicetelefon 0800 02500.
  • Vatten, Åbo vattenaffärsverk, telefon 02 2633 2292.

Vem ansvarar för evenemangets avfall och städning?

Evenemangsarrangören ansvarar själv för avfallshanteringen och ska själv städa området.

Kontaktuppgifter för frågor gällande tillstånd

Kaisa Kauma-Laula