Tillstånd för inhägnande, grävning och placering

På gator och andra allmänna områden innanför detaljplaneområdet är det förbjudet att utföra arbeten utan stadens tillstånd. Ett sådant arbete förutsätter ett vederbörligt tillstånd (tillstånd för inhägnande, grävningstillstånd och/eller placeringstillstånd).

Tillstånd för områden utanför detaljplaneområdet

Om det handlar om verksamhet på områden där allemansrätten inte gäller krävs ett särskilt arbetstillstånd från områdets markägare för arbetet som utförs på området (exempelvis i skogar eller på åkrar).

Mer information om arbetstillstånd:
Reino And

Anmälan om kortvariga arbeten

Om kortvariga arbeten (som varar under en halv dag) kan man anmäla via feedbacktjänsten. Sådana kortvariga arbeten kan bestå av exempelvis att man kortvarigt placerar flytt-, lyft-, mät-, tvätt-, monterings- eller reparationsfordon på gatuområdet.

Du observerar väl att det före inledandet av vissa åtgärder (exempelvis grävarbeten) ska utredas var alla ledningar och kablar samt andra underjordiska anläggningar och konstruktioner finns. Utredningen görs via stadens ledningskarttjänst eller Johtotieto Oy. Om arbetet förutsätter ett ledningskartutdrag finns det anvisningar för hur ett sådant ska beställas i samband med de ovanstående länkarna som behandlar tillståndsärenden. 

Nyckelord: