Guidekarta

Du hittar Åboregionens guidekarta via adressen opaskartta.turku.fi. På kartan finns bland annat:

  • adressökning med exakta lägen
  • information om byggplatser
  • cykelvägar
  • lokaltrafikens rutter och hållplatser
  • parkeringsavgiftszoner
  • boende- och företagsparkering