Laddning av elbilar

Vill du veta mer om utvecklingsarbetet?

Mer information här: Hållbar mobilitet

Det finns flera laddningsstationer för elbilar i Åbo och Åboregionen. Laddningsstationerna finns på Åbo stads servicekarta, som även visar elladdningsstationens operatör, laddningsstationernas typ, antal och effekt samt information om laddningsstationen är gratis eller betald. Servicekartan finns här: https://palvelukartta.turku.fi/sv/

Åbo är partner i det internationella USER-CHI-projektet vars syfte är att främja elektrisk mobilitet på många olika sätt. USER-CHI är finansierat av EU:s Horisont 2020-program.

En av Åbos mest centrala uppgifter i projektet är att skapa en översiktsplan för elladdning som täcker hela staden. Syftet är bland annat att stödja offentliga och privata aktörers samarbete vid byggande av - och att påskynda utvecklingen av stadens laddningsinfrastruktur, vilket är nödvändigt, då antalet elbilar beräknas öka inom de närmaste åren.