Boendeparkering

Förutsättningar

Ett boendeparkeringstillstånd beviljas en person som

 • enligt befolkningsdatasystemet eller annars verifierbart bor på en adress i området i fråga
 • har körkort
 • enligt fordonsregistret äger eller innehar ett fordon av följande slag
  • person- eller paketbil
  • motorcykel
  • specialbil
  • fyrhjuling eller lätt fyrhjuling (mopedbil)

Tillståndet ger rätt att gatuparkera obegränsat på platser som angetts med tilläggsskyltar. Boendeparkeringstillståndet gäller inte alla parkeringsplatser i området.
Boendeparkeringstillståndets giltighet kontrolleras på basis av registernumret. Tillståndskorten av papp har tagits ur bruk och man behöver inte längre placera tillståndet synligt inuti fordonet.

Giltighet

 • Ett tillstånd kostar 12,40 euro/månad fram till slutet av 2018.
 • Tillståndet träder i kraft på inköpsdagen och för en ofullständig månad debiteras en månadsavgift i sin helhet. Tillståndet kan också köpas för flera månader på en gång.
 • För varje fordon behövs ett separat tillstånd.
 • Boendeparkeringssystemet (på finska)

Kundkontakt

Åboservicen,  kundbetjäning
besöksadress: Puolalagatan 5
öppen: mån–tors 9–15.30, fre och dagar för helger 9–15
tfn 02 262 4015
asukaspysakointi@turku.fi

Nyckelord: