Parkering för mopeder och motorcyklar

Parkering för motorcyklar

Parkeringsregler för motorcyklar är i grund och botten desamma som för bilar. På aviftsbelagda parkeringsplatser ska betald biljett sättas fast på motorcykeln. Utifall det står fler motorcyklar i samma avgiftsbelagda parkeringsruta ska varje motorcykel ha en parkeringsbiljett fastsatt. Det lönar sig att ta ett foto på biljetten så du kan bevisa att du betalat biljetten utifall den skulle försvinna. Motorcyklar behöver inte sätta fram någon parkeringsskiva men tidbegränsningarna gäller som vanligt.

Mobilbetalning är ett enkelt sätt att betala parkeringsavgiften med.

Det finns särskilda parkeringslatser för motorcyklar som är utmarkerade med trafikmärken. Dessa utmarkerade platser för mopeder och motorcyklar är avgiftsfria.

Parkering för mopeder

Parkeringsregler för mopeder är i grund och botten desamma som för motorcyklar. Vid avgiftsbelagda parkeringsområden ska parkeringsbiljetten fästas i mopeden. Om det finns fler än en moped i en ruta avsedd för mopeder ska varje moped ha egen biljett. Det lönar sig att ta ett foto på biljetten så du kan bevisa att du betalat biljetten utifall den skulle försvinna. Mopeder behöver inte sätta fram någon parkeringsskiva men tidbegränsningarna gäller som vanligt.  Utöver utmarkerade parkeringsplatser och särskilda mopedparkeringar kan mopeden parkeras på följande platser:

  • På trottoaren, så att den inte stör gångtrafiken (kom ihåg att beakta bland annat barnvagnars och rullstolars storlek när du parkerar på trottoaren).
  • på gårdsgator