Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får man parkera på följande platser:

  • särskilt utmarkerade handikapplatser
  • områden med parkeringsförbud
  • avgiftsbelagda platser utan att behöva betala avgift
  • platser som har specifika tider då det är tillåtet att parkera utan tidsbegränsning

OBS! Fordonet får trots allt inte störa/stå i vägen för annan trafik.

Vägtrafikslagen innehåller andra förbud och begränsningar som även förhindrar personer med handikapptillstånd att parkera.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas av Trafi, och tillståndet är personligt. Tillståndet får ej kopieras och måste vid parkering alltid vara synligt innanför fordonets vindruta.