Felparkeringsavgift och begäran om omprövning

Kort om felparkeringsavgifter

  • Avgiftens storlek är 60 euro
  • Ska betalas inom 30 dagar

Kort om begäran om omprövning

Kontaktuppgifter

Vanliga frågor (på finska)

Felparkeringsavgift påförs för:

  • överträdelser av ett förbud eller en begränsning om parkering och stannande av fordon,
  • överträdelser av ett förbud eller en begränsning om användning av parkeringsskiva,
  • överträdelser av ett förbud eller en begränsning om motorfordons tomgång.

I Åbo är felparkeringsavgiften 60 euro.

Betalning av felparkeringsavgift

Felparkeringsavgiften ska betalas inom 30 dagar från det att beslutet delgavs. När förfallodagen passerat höjs avgiften med den föreskrivna summan 14 euro.

  • Kontonummer: FI10 8000 1300 8865 96
  • BIC / SWIFT- kod DABAFIHH
  • Referensnummer ska alltid användas

Begäran om omprövning

En begäran om omprövning kan göras om fordonets förare eller innehavare anser att felavgiften påförts utan orsak. Begäran om omprövning ska göras skriftligt inom 30 dagar från det att felavgiften delgavs. Begäran om omprövning kan göras med en av de elektroniska blanketterna nedan.

Det lönar sig att motivera sin begäran om omprövning noggrant. Beslutet ändras vanligtvis inte till följd av att man inte känt till ett vägmärke eller undgått att se det.

Behandling av begäran om omprövning

Begäran om omprövning lämnas in och behandlas av parkeringsövervakningsbyrån. Behandlingstiden är några veckor. Ett skriftligt beslut om begäran om omprövning skickas per post till den som begär omprövning, förutsatt att postadressen meddelats i samband med begäran om omprövning.

Besöksadress: 

Auragatan 8 | KOP-kolmio
20100 Åbo

Telefon:

02 262 0100
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Obs! Kontrollera öppettiderna
mån - fre 09:00 - 18:00
lör 10:00 - 15:00

Avvikande öppettider

6.7.2021
Stängd
Monitori betjänar via chatt och per telefon
6.7.2021
09:00 - 16:00
7.7.2021
Stängd
Monitori betjänar via chatt och per telefon
7.7.2021
09:00 - 16:00
8.7.2021
09:00 - 16:00
9.7.2021
09:00 - 16:00