Båthamnen vid Uittamo

Båthamnen vid Uittamo ligger i närheten av Uittamo folkpark och danspaviljong. Man når hamnen via Bultgatan. Det finns cirka 220 båtplatser vid bryggorna. Bryggorna är stängda med portar; nyckeln (20 €) kan lösas ut vid Salustorgets Monitori, Auragatan 8.

Tjänster

  • vatten
  • elektricitet
  • belysning
  • avfallshantering
  • sugtömning av septiktankar
  • bevakning arrangerad av båtägarna

Sommarvattnet och septikstationen stängs på hösten den 1 oktober.

Bokningar

Stadsdel/Område: