Båtplatser vid Aura å

  • ca 80 båtplatser mellan Martinsbron och Dombron
  • akterpålar (3,1 - 4,1 m breda platser)
  • sidoplatser (15 m)
  • gatubelysning (mellan Martinsbron och Aurabron även belyst strandmur)
  • segelfri höjd under broarna högst ca 4 m

Kartor

Bokningar

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: