Småbåtshamnen i Runsala


Fastighetsaffärsverket hyr inte längre ut platser till småbåtshamnen i Runsala för båtsäsongen 2016.

 

Direktionen för Åbo Fastighetsaffärsverk 16.12.2015 § 647 (på finska)

 

 

Stadsdel/Område: