Boendetjänster för svenskspråkiga

Kontaktuppgifter

Serviceboende för svenskspråkiga

Servicehuset Hemmet (Stiftelsen Hemmet i Åbo rs), Observatoriegatan 2, 20700 Åbo.
Tfn 02 481 5300.

Barkbackens servicehus - Parkinmäen palvelutalo, Multavierunkatu 5 & 8, 20100 Åbo. Tfn 0400 279 986.

För att få ett kommunalt beslut om serviceboende i ett servicehus kontaktas i regel en socialarbetare inom äldreomsorgen och det egna bostadsområdet.

Äldreboende för svenskspråkiga

Runosbackens åldringshem, Sabinaavdelningen, Rustmästarvägen 14, 20360 Åbo.
Tfn 050 310 1626.

Sabinaavdelningen har 20 vårdplatser, varav en är reserverad för korttidsvård.

För att ansöka om en plats på Sabinaavdelningen kontaktas i regel en socialarbetare inom äldreomsorgen och det egna bostadsområdet.