Bygglov

Toimenpidelupa ja rakennuslupa

Bygglov behövs för olika byggnadsprojekt. Bygglov ansöks före byggandet påbörjas.

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Lokaliteter

Byggnadstillsyn

För byggare

Ansökan om bygglov skall personligen inlämnas till tillståndsarkitekten på byggnadsinspektionskontoret.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala