Åbo stad och flera företag med verksamhet i centrumområdet har tillsammans grundat en tidning om den stora förvandlingen av Åbo centrum till Finlands finaste stadscentrum.

Tidningen i tabloidformat heter Uusi Turku. Den delas ut 17.9. till alla hushåll och företag i Åbo som lämpligt före Åbodagen. Hela tidningen finns också på webben som en faksimilupplaga som du kan bläddra i. Dessutom har en del av tidningens artiklar publicerats som webbartiklar på finska och svenska.

Uusi Turku -tidningen berättar om de otaliga möjligheterna i den förnyade Åbo centrum både från stadens, företagares samt turisternas synvinkel. Artiklarna handlar bland annat om centrumets nybyggnadsprojekt, den kommersiella centrumets tjänster samt boende i centrumet.

Tidningen som delas avgiftsfritt till stadsborna har förverkligats av Åbo stad, Turun Toriparkki, Auratum Asunnot, Arkitektbyrå Sigge, LokalTapiola, Lundo Sparbank och Skanska tillsammans. Dessutom representeras flera företagare och aktörer i centrumets gatuplan i innehållet.

Uusi Turku -tidningens faksimilupplaga (på finska)

Svenskspråkiga webbartiklar: