Gör så här om du misstänker att du smittats

STADENS CORONAVIRUSRÅDGIVNING TFN 02 266 2714

Rådgivningstelefonen betjänar vardagar kl. 8–15. Numret är avsett för Åbobor samt personer som är bosatta eller vistas i Åbo. Servicen är även avsedd för vårdnadshavare till barn under skolålder. På numret får du rådgivning gällande coronaviruset. Ditt samtal sparas och du blir uppringd.

SKOL- OCH STUDERANDEHÄLSOVÅRDENS CORONARÅDGIVNING TFN 02 266 2012

Rådgivningsnumret betjänar vardagar måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-12. Samtalen besvaras av skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare. På numret får du råd och handledning i ärenden som berör coronaviruset och vid behov ges remiss till test. Servicen är avsedd för elever och studerande i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. I andra ärenden gällande hälsa och välbefinnande kan ni kan kontakta hälsovårdaren i er egen skola.

SMS-TJÄNSTEN FÖR HÖRSEL- OCH TALSKADADE

Hörsel- och talskadade kan ställa frågor om coronaviruset via sms till hälsostationerna i Åbo, tfn 045 739 65882

FICK DU ETT MEDDELANDE OM EXPONERING I CORONABLINKERN?

Om Coronablinkern meddelar om eventuell exponering ska du följa appens instruktioner. Om du har symptom som tyder på coronavirus ska du ringa stadens coronarådgivning eller gör en symptombedömning i Omaolo-tjänsten. Om du inte har några symptom behöver du inte ta kontakt.

Läs mer om Coronablinkern

Om du har symtom som motsvarar luftvägsinfektion eller om du misstänker coronavirussmitta är det viktigt att du söker dig till coronavirustest. Välj endast ett av alternativen nedan, eftersom personalen vid hälsostationerna hanterar samtalen från bägge kanaler i ordningsföljd.

Alternativ 1:

 • Gör en symtombedömning för coronavirussjukdomen i e-tjänsten Omaolo.fi. Tjänsten ger dig vidare instruktioner baserade på dina symtom. Du kan göra symtombedömningen när som helst, så länge du har tillgång till stark identifiering till exempel med dina nätbankskoder. Om det finns skäl till att göra ett coronatest ger Omaolo dig möjligheten att boka tid till provtagning i Åucs drive in-station. Omaolo använder samma tidsbokning till laboratoriet som telefontjänsten, och du får alltså välja mellan de första lediga tiderna.
 • Vid behov kan du via Omaolo ta kontakt med en professionell hälsovårdare genom att skicka vidare din symtombeskrivning. Väljer du det här alternativet kan du inte själv boka tid till provtagningen. Hälsovårdaren tar kontakt via Omaolo på vardagar mellan kl. 8 och kl. 15.30. Kom ihåg att välja rätt hemkommun – är du Åbobo ska du välja Åbo som kommun.

Är du vårdnadshavare till ett barn under 15 år med Åbo som hemkommun, kan du i Omaolo också hantera ärenden för barnets del. Du kan fylla i barnets symtombeskrivning och på vardagar även reservera tid till provtagning för barnet. Omaolo meddelar alltid vems ärenden du hanterar. Barn över 10 år och under 18 år får testresultatet till det telefonnummer som anges i Omaolo.

Alternativ 2:

Ta kontakt med hälsostationens coronavirusrådgivning, skol- och studerandehälsovårdens gemensamma coronarådgivning eller din egen arbetshälsovård. På veckosluten kan du kontakta Åboregionens samjour.

 • Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714
 • Skol- och studerandehälsovårdens gemensamma coronarådgivning, tfn 02 266 2012
 • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
 • På veckoslutet Jourhjälp, tfn 116 117

Hälsovårdens personal intervjuar dig per telefon och utvärderar situationen samt ger dig vidare anvisningar. Bered dig på att tidsbokningen och coronarådgivningen är under hård belastning och att väntetiden kan vara lång.

Provtagningsplatser

 • Tykslabs enheter
 • Kråkkärrets hälsostation (öppet mån–fre kl. 9–11 och kl. 12–14)
 • Den mobila coronabekämpningens tidtabell, vardagar
  Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8, mån–fre kl. 9–11)
  Perno, sandplanen mittemot servicecentret Höveli (adr. Hyrköisvägen 26, mån–fre kl. 12–14)

Psykosociala stödets telefon hjälper om du känner oro eller ångest över coronaviruset

Psykosociala stödets telefon betjänar mån–fre kl. 8.30–11 på nummer 040 619 4361 (Stödtelefonen är stängd under jul- och nyårshelgen 24.12.2020-3.1.2021).

Det nya coronaviruset (COVID-19)

Symptom?
Symptom på coronavirusinfektion kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, trötthet, snuva, illamående eller diarré. I samband med sjukdomen har det också beskrivits störningar i smak- och luktsinnet. Symptomens nivå varierar, men en stor del av de smittade genomgår en lindrig coronavirusinfektion. Det går inte att avgöra endast på basen av symptomen om luftvägsinfektionen orsakats av coronaviruset eller något annat virus eller en bakterie. 

Hur utreds och vårdas infektionen?
Det finns varken virusmedicinering eller vaccin mot coronaviruset. Läkaren bedömer patientens vårdbehov och var patienten ska vårdas. Om man misstänker coronavirus görs en provtagning. Coronavirusprovet tas med en bomullspinne i näshålan. Antikroppstest finns tills vidare inte tillgängligt vid hälsostationerna.

Misstänker du coronasmitta? 
Börja med att göra en symptombedömning i Omaolo-tjänsten. Du kan också kontakta stadens coronarådgivning, tfn 02 266 2714 eller telefontjänsten för Åbo stads hälsostationer tfn 02 266 1130. I båda tjänsterna bedöms dina symptom och vid behov hänvisas du till ett test. Om du konstateras ha coronavirusinfektion utreds först varifrån du fått smittan och vilka personer som eventuellt kan ha fått smittan av dig. Detta spårningsarbete görs för att avgränsa epidemin.

Isolering, karantän eller karantänmotsvarande förhållanden?
Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. Med karantän avses begränsning av rörelsefriheten för en frisk person. Isolering eller karantän förordnas alltid av en smittskyddsläkare. Isoleringen är minst 10 dygn (fr.o.m. 21.1.2021). Då du har fått läkarintyget kan du ansöka om dagpenning för smittsamma sjukdomar från Folkpensionsanstalten. Under isolering eller karantän vistas man i huvudsak hemma. När du kommer till Finland efter en utlandsvistelse ska du vara i frivillig karantän i 14 dygn (fr.o.m. 21.1.2021).

Vilka är riskgrupperna för coronavirusinfektion?

Läs THL:s lista över riskgrupper.

Tilläggsinformation om viruset

Förebygg sjukdomen

Nyckelord: