Åbo stad arrangerar regelbundet öppna informationstillfällen för media och alla invånare. Infotillfällena är på paus tills vidare.

Samlad information och anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset i Åbo:

Kommande infotillfällen

Åbo stad har ordnat allmänna coronainfon från och med mars 2020 till maj 2021. Det senaste infotillfället hölls den 26 maj 2021. I framtiden kommer infotillfällen ordnas vid behov.

Veckomeddelandet och tidningsannonserna om corona- och vaccinationsläget i Åbo ges ut fram till midsommar. Aktuell information om corona- och vaccinationsläget i Åbo fortsättningsvis kommer att uppdateras på våra webbsidor:

Länken till direktsändningen läggs upp på denna sida innan tillfället inleds. Tillfällenas tidpunkt kan eventuellt ändras. Vi informerar om ändringar på denna sida.Infotillfällena arrangeras över nätet i Teams Live-plattformen, dessutom visas sändningen direkt på Åbo stads Facebook-sida. Invånare kan skicka in frågor under direktsändningen. I tillfällena presenteras ärenden också på svenska och tillfällena tolkas till teckenspråk.

Inspelningar av tillfällena

YouTube-spellista med inspelningar av tillfällena:

Nyckelord: