Åbo stad arrangerar regelbundet öppna informationstillfällen för media och alla invånare. Nästa infotillfälle hålls på onsdagen den 28 april.

Samlad information och anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset i Åbo:

Kommande infotillfällen

Coronainfotillfällen arrangeras med några veckors mellanrum. Under tillfällena behandlas aktuella frågor. Det senaste infotillfället hölls den 21 april 2021.

Länken till direktsändningen läggs upp på denna sida innan tillfället inleds. Tillfällenas tidpunkt kan eventuellt ändras. Vi informerar om ändringar på denna sida.

Infotillfällena arrangeras över nätet i Teams Live-plattformen, dessutom visas sändningen direkt på Åbo stads Facebook-sida. Invånare kan skicka in frågor under direktsändningen. I tillfällena presenteras ärenden också på svenska och tillfällena tolkas till teckenspråk.

Inspelningar av tillfällena

YouTube-spellista med inspelningar av tillfällena:

Nyckelord: