Coronavaccinationen av 5–11-åriga barn i Åbo pågår just nu. Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105) utan tidsbokning. (Uppdaterad 5.9.2022)

Coronavaccination av barn

Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105) utan tidsbokning

 • må-fre kl. 8.45–15.15.

Obs! För att vaccinera barnet behövs alla vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)

Förfrågningar

 • Skolhälsovårdens coronarådgivningstelefon tfn 02 266 2012 må–fr kl. 8–11.

BOKA VACCINATIONSTID:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

Eller 

Via stadens coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)

AVBOKA VACCINATIONSTID 

Om vaccinationstiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra antingen via eHälsoservicen eller via coronavaccinationernas telefontjänst.

Coronavaccinationerna i Åbo:

Vanliga frågor:

Mer information:

 • Alla fem år fyllda och äldre ska erbjudas coronavaccin.
   
 • För vaccinationen av barn behövs vårdnadshavarens eller båda vårdnadshavarnas samtycke antingen skriftligt eller muntligt på plats. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)
   
 • Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizers Comirnaty. Preparatet är uttryckligen avsett för denna åldersgrupp och inneåller en lägre vaccindos.
   
 • Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Den andra coronavaccindosen av barn

 • Barn kan få det andra vaccinet 6 veckor efter det första vaccinet. Ta hand om dig själv att ditt barn kommer att ha minst 6 veckor efter det första vaccinet.
 • Tiden för vaccination kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen eller per telefon eller delta i pop up-vaccinationer utan tidsbokning.

Coronavaccinationer för barn på Satakuntavägens vaccinationsmottagning 

Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105) utan tidsbokning

 • må-fre kl. 8.45–15.15.

Obs! För att vaccinera barnet behövs alla vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)

Sommaruppehållet på vaccinationsmottagningen på Satakunnantie avslutas och mottagningen öppnar redan måndagen den 15 augusti kl. 9.00. Vaccinationsmottagningen vaccinerar utan tidsbokning och med tidsbokning. Tider för coronavaccinationer i augusti kan redan nu bokas elektroniskt via eHälsotjänster eller via stadens coronavirusrådgivning (tfn 02 266 2714 mon-tor kl. 8–15 och fre kl. 8–13). Mera info: Coronavirusvaccinationerna i Åbo

De vanligaste biverkningarna av coronavaccinet hos barn är lindriga och övergående

Enligt den information som finns att tillgå har de vanligaste biverkningarna hos barn varit liknande som hos personer över 12 år. Största delen av biverkningarna är lindriga och övergående, till exempel rodnad och svullnad i injektionsområdet, feber och huvudvärk samt trötthet, muskelvärk och frossa.

Genom att vaccinera sig kan barnet skydda sig självt och sin närmaste krets mot coronavirussjukdomen och särskilt mot dess allvarliga form. Även om barn sällan insjuknar i allvarlig coronavirussjukdom, är sjukdom som kräver sjukhusvård, långvariga symtom eller följdsjukdomar också möjliga hos barn.

Vad ska man beakta när man kommer till vaccinationsplatsen?

 • Kom endast om du är frisk
 • Var noggrann med handhygienen
 • Ta med FPA-kortet
 • Klä dig i en skjorta eller blus som går lätt att ta av
 • Förbered dig på att vänta på vaccinationsplatsen i cirka 15 minuter efter att du fått vaccinet