Enligt den nya rekommendationen kan 5–11-åringar som har en grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom dra nytta av vaccinationernas grundserie enligt individuell prövning Coronavaccinationer för barn ordnas med och utan tidsbokning på Tavastgatans rådgivningen under våren 2023. (Uppdaterad 24.1.2023)

Coronavaccination av barn

Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Tavastgatans rådgivning (Tavastgatan 4) följande vår i mars, april och maj:

 • på söndagen den 5 mars kl. 9–15
 • på söndagen den 16 april kl. 9–15
 • på söndagen den 28 maj kl. 9–15

Obs! För att vaccinera barnet behövs alla vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)

Förfrågningar

 • Skolhälsovårdens coronarådgivningstelefon tfn 02 266 2012 må–fr kl. 8–11.

BOKA VACCINATIONSTID:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

Eller 

Via stadens coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)

AVBOKA VACCINATIONSTID 

Om vaccinationstiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra antingen via eHälsoservicen eller via coronavaccinationernas telefontjänst.

Coronavaccinationerna i Åbo:

Vanliga frågor:

Mer information:

 • THL har uppdaterat rekommendationerna om coronavaccin för barn under 12 år. Vaccinet rekommenderas inte längre för alla barn, men enligt en individuell bedömning kan en del barn ha nytta av vaccinet.
   
 • Enligt den nya rekommendationen kan 5–11-åringar som har en grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom dra nytta av vaccinationernas grundserie enligt individuell prövning. För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre att coronavaccinationer erbjuds på medicinska grunder. Deras vaccinationer behöver dock inte avbrytas genast. THL rekommenderar att i synnerhet vaccinationsserier som redan inletts kan kompletteras ända till slutet. Anvisningarna för tidsbokning för coronavaccinationer av barn i åldern 5–11 år för år 2023 uppdateras på webbplatsen turku.fi/sv/coronavaccinationer.
   
 • Coronarekommendationerna för 12–17-åringar förblir oförändrade. THL rekommenderar tre coronavaccindoser för barn och unga i åldern 12–17 år som hör till riskgrupperna. För övriga 12–17-åringar rekommenderas två coronavaccindoser.
   
 • Efter att förordningsändringen och de nationella anvisningarna har färdigställts kan man enligt individuell prövning inleda coronavaccinationer av barn i åldern 6 månader–4 år som eventuellt är mottagliga för allvarlig coronasjukdom. Information om att coronavaccinationerna i gruppen i fråga inleds ges senare när de nationella anvisningarna är klara.
   
 • För vaccinationen av barn behövs vårdnadshavarens eller båda vårdnadshavarnas samtycke antingen skriftligt eller muntligt på plats. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)
   
 • Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizers Comirnaty. Preparatet är uttryckligen avsett för denna åldersgrupp och inneåller en lägre vaccindos.
   
 • Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Den andra coronavaccindosen av barn

 • Barn kan få det andra vaccinet 6 veckor efter det första vaccinet. Ta hand om dig själv att ditt barn kommer att ha minst 6 veckor efter det första vaccinet.
 • Tiden för vaccination kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen eller delta i pop up-vaccinationer utan tidsbokning.

Coronavaccinationer för barn på Tavastgatans rådgivning med tidsbokning på våren 2023

För barn i åldern 5–11 år som hör till riskgruppen ordnas vaccinationsevenemang på Tavastgatans rådgivning (Tavastgatan 4) följande vår i mars, april och maj:

 • på söndagen den 5 mars kl. 9–15
 • på söndagen den 16 april kl. 9–15
 • på söndagen den 28 maj kl. 9–15

Tider kan för närvarande bokas för 5 mars vaccinationsevenemang. Boka tid via eHälsoservicen. En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

De vanligaste biverkningarna av coronavaccinet hos barn är lindriga och övergående

Enligt den information som finns att tillgå har de vanligaste biverkningarna hos barn varit liknande som hos personer över 12 år. Största delen av biverkningarna är lindriga och övergående, till exempel rodnad och svullnad i injektionsområdet, feber och huvudvärk samt trötthet, muskelvärk och frossa.

Genom att vaccinera sig kan barnet skydda sig självt och sin närmaste krets mot coronavirussjukdomen och särskilt mot dess allvarliga form. Även om barn sällan insjuknar i allvarlig coronavirussjukdom, är sjukdom som kräver sjukhusvård, långvariga symtom eller följdsjukdomar också möjliga hos barn.

Vad ska man beakta när man kommer till vaccinationsplatsen?

 • Kom endast om du är frisk
 • Var noggrann med handhygienen
 • Ta med FPA-kortet
 • Klä dig i en skjorta eller blus som går lätt att ta av
 • Förbered dig på att vänta på vaccinationsplatsen i cirka 15 minuter efter att du fått vaccinet