Coronavaccinationen av 5–11-åriga barn i Åbo pågår just nu. Vi ordnar coronavaccinationer för barn alla vardagar kl. 8.45–15.15 på Satakuntavägens vaccinmottagning utan tidsbokning till och med den 31.5. Från och med den 1.6.2022 vaccineras barn på Mullivägens närserviceenhet onsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning. (Uppdaterad 16.5.2022)

Förfrågningar

 • Skolhälsovårdens coronarådgivningstelefon tfn 02 266 2012 må–fr kl. 8–11.

Coronavaccinationerna i Åbo:

Vanliga frågor:

Mer information:

 • Statsrådet beslöt den 22 december 2021 att alla fem år fyllda och äldre ska erbjudas coronavaccin.
   
 • För vaccinationen av barn behövs vårdnadshavarens eller båda vårdnadshavarnas samtycke antingen skriftligt eller muntligt på plats. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)
   
 • Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizers Comirnaty. Preparatet är uttryckligen avsett för denna åldersgrupp och inneåller en lägre vaccindos.
   
 • Till 5-11-åringar som genomgått en med PCR-test bekräftad coronasjukdom, kan istället för två vaccindoser ges bara en vaccindos. THL rekommenderar, att vaccindosen ges då 4–6 månader sedan den genomgångna sjukdomen har gått.  Om ett barn som har fått en vaccindos insjuknar efter vaccinationen i coronavirussjukdomen, behövs inte den andra vaccindosen ges.
   
 • Informationen om en covid-19-infektion som konstaterats med hemtest registreras inte i Kanta. Ett intyg om tillfrisknande från covid-19 kan endast utfärdas om infektionen har bekräftats med ett PCR-test av ett laboratorium.
   
 • Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Den andra coronavaccindosen av barn

 • Barn kan få det andra vaccinet 6 veckor efter det första vaccinet. Ta hand om dig själv att ditt barn kommer att ha minst 6 veckor efter det första vaccinet.
 • Tiden för vaccination kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen eller per telefon eller delta i pop up-vaccinationer utan tidsbokning.

Coronavaccinationer för barn på Satakuntavägens vaccinmottagning alla vardagar utan tidsbeställning till och med den 31.5

Vi ordnar coronavaccinationer för 5–11-åriga barn alla vardagar kl. 8.45–15.15 på Satakuntavägens vaccinmottagning utan tidsbokning. 

 • måndag–fredag kl. 8.45–15, vaccinationsmottagningen, Satakuntavägen 105

Obs! För att vaccinera barnet behövs alla vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)

Coronavaccinationer för barn på Mullivägens närserviceenhet utan tidsbokning från och med den 1.6.2022

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 är på sommaruppehåll från och med den 1.6.2022. Barn i åldern 5-11 år vaccineras under sommaruppehållet på Mullivägens närserviceenhet onsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning.

 • onsdagar kl. 12–15.30, Mullivägens närserviceenhet, Signalistgatan 2

Obs! För att vaccinera barnet behövs alla vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccination av minderårig (PDF, på finska)

De vanligaste biverkningarna av coronavaccinet hos barn är lindriga och övergående

Enligt den information som finns att tillgå har de vanligaste biverkningarna hos barn varit liknande som hos personer över 12 år. Största delen av biverkningarna är lindriga och övergående, till exempel rodnad och svullnad i injektionsområdet, feber och huvudvärk samt trötthet, muskelvärk och frossa.

Genom att vaccinera sig kan barnet skydda sig självt och sin närmaste krets mot coronavirussjukdomen och särskilt mot dess allvarliga form. Även om barn sällan insjuknar i allvarlig coronavirussjukdom, är sjukdom som kräver sjukhusvård, långvariga symtom eller följdsjukdomar också möjliga hos barn.

Vad ska man beakta när man kommer till vaccinationsplatsen?

 • Kom endast om du är frisk
 • Håll säkerhetsavstånd och var noggrann med handhygienen
 • Använd ansiktsmask
 • Kom så punktligt som möjligt (du kommer in på mottagningen exakt 15 minuter före vaccinationstiden)
 • Ta med FPA-kortet
 • Klä dig i en skjorta eller blus som går lätt att ta av
 • Förbered dig på att vänta på vaccinationsplatsen i cirka 15 minuter efter att du fått vaccinet

Säkerhetsåtgärderna fortsätter efter vaccinationerna

 • Efter vaccinationen får du en patientanvisning om hur du ska gå till väga efter vaccinationen och vem du ska kontakta om det uppstår problem.
 • Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen samt följa andra instruktioner för att förhindra att coronaviruset sprids.