På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. (Uppdaterad 1.12.2022.)

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är öppen:

 • må-fre kl. 8.45–15.15

BOKA VACCINATIONSTID:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

Eller 

Via stadens coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)

AVBOKA VACCINATIONSTID 

Om vaccinationstiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra antingen via eHälsoservicen eller via coronavaccinationernas telefontjänst.

Mera information:

 • Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714 (Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13)
 • Hälsostationernas telefontjänst tfn 02 266 1130

Aktuellt i Åbo

 • I december ordnas dessutom två separata vaccinationstillfällen för Åboborna på Satakuntavägens vaccinationsmottagning under två söndagar: 4.12 och 18.12. Boka tid via eHälsoservicen eller via vaccinationstelefonen, tfn 02 266 0159 (må–fr kl. 8–14).

 • Åbobornas coronavaccinationer flyttas genast från början av januari 2023 från vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 till hälsostationerna i Åbo, eftersom vaccinationsmottagningens hyresavtal upphör. Hälsostationernas vaccinationstider kan ännu inte bokas. Mer information om tidsbokningen ges före jul.

 • I Åbo ges de variantanpassade vaccinen Comirnaty Original/Omicron BA.1 och BA.4–5 i påfyllnadsdoserna. Vissa av vaccinen som givits tidigare används fortfarande. Fråga mera i samband med vaccinationen.

 • Senhöstens 2022 påfyllnadsdoser rekommenderas för personer som har fyllt 65 år, personer över 18 år som hör till en riskgrupp, samt personer som har fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. För dessa grupper rekommenderar THL en påfyllnadsdos oberoende av hur många vaccindoser man har fått eller hur många gånger man har genomgått covid-19. Påfyllnadsdosen kan ges tidigast tre månader efter föregående vaccination eller genomgången sjukdom. Läs mera: Boosterdos av coronavaccin under höstvintern 2022

 • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar minst tre vaccindoser för alla myndiga samt för personer i åldern 12–17 år som hör till en riskgrupp. En fjärde dos rekommenderas personer i åldern 60–64 år med god grundhälsa. Läs mera: En tredje coronavaccindos och en fjärde coronavaccindos.

 • När influensavaccinationerna inleds i oktober-november räknas inte längre antalet tidigare vaccinationer eller genomgången sjukdom. Då kommer en boosterdos av coronavaccinet att rekommenderas samtidigt med influensavaccinet för alla över 65 år, för personer över 18 år som hör till en medicinsk riskgrupp samt för personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges förutsatt att det gått minst tre månader sedan den senaste vaccinationen.
   
 • Ta kontakt med Åbos vaccinationsrådgivning, tfn 02 266 2714 (mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–13) om du har specialbehov när det gäller vaccination eller tidsbokning (t.ex. funktionsnedsättning). Textmeddelandetjänst för specialgrupper
   
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar inte för tillfället höstvinterns boosterdoser av coronavaccin för grundfriska inom social- och hälsovårdspersonalen. THL: det finns inga medicinska grunder för boosterdoser av coronavaccin för yrkesutbildade inom social- och hälsovården under höstvintern - Pressmeddelande - THL
   
 • Åbo följer THL:s rekommendationer angående den fjärde vaccindoser. Den friska befolkningen i arbetsför ålder behöver inte den fjärde vaccinationsdosen. Den behandlande läkaren kan ge individuella instruktioner i frågan. THL:s nationella rekommendationer om coronavaccinationer har en stabil grund – läs en sammanställning av bakgrundsfaktorerna
 • THL har uppdaterat rekommendationerna om coronavaccin för barn under 12 år. Vaccinet rekommenderas inte längre för alla barn, men enligt en individuell bedömning kan en del barn ha nytta av vaccinet. Enligt den nya rekommendationen kan 5–11-åringar som har en grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom dra nytta av vaccinationernas grundserie enligt individuell prövning. THL uppdaterade rekommendationerna om coronavaccinationer av barn under 12 år 

Vaccinationsställen

Satakuntavägens vaccinationsmottagning:

Satakuntavägens vaccinationsmottagning är öppen:

 • måndag till fredag kl. 8.45-15.15

Vid Satakuntavägen vaccinerar man både med och utan tidsbokning. Tider för coronavaccinationer kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen (Logga in: turku.fi/sv/ehalsoservice) eller via stadens coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159, må-fre kl. 8–14.) (Vaccinationsmottagningen med buss: till exempel bussarna 2A, 2B, 6, 60 och 7 kör på Satakuntavägen.)

Coronavaccinationer för 5–11-åringa barn på Satakuntavägens vaccinationsmottagning 

Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105) utan tidsbokning 

 • må-fre kl. 8.45–15.15

Läs mera: Coronavaccination av barn

Vad bör jag veta när jag kommer till en vaccinationsmottagning?

 • Ha god handhygien.
 • Vi rekommenderar att du använder munskydd.
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

De vanligaste biverkningarna

 • Liksom läkemedel kan alla vaccin ge biverkningar. I de flesta fallen är biverkningarna lindriga och går över. 
 • Den allmännaste biverkningen är lokal kring injektionsstället, som till exempel smärta, rodnad, hetta och svullnad. Även övergående allmänsymtom som till exempel feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritation, illamående och frossa hör till allmänt förekommande biverkningar.
 • Lokala symtom och allmänsymtom börjar vanliden inom ett par dygn efter vaccinationen. De går över på några timmar eller dygn, och kan behandlas med feber- och värkmediciner som till exempel ibuprofen, naproxen eller paracetamol. 
 • Läs mera: Coronavaccinernas säkerhet och möjliga biverkningar (thl.fi, öppnas i en ny flik)

Mer information om vacciner och coronaviruset

Vaccinationsläget i Åbo

Institutet för hälsa och välfärd THL publicerar på sin hemsida koronavaccinationstäckining per åldergrupp, i Åbo. Innehållet härstammar från THL nationella Vaccinationsregistret. Åldern beräknas enligt personens nuvarande ålder och området enligt personens nuvarande hemkommun. Vaccinationsstäckningen baserar sig på de senadeste befolkningsuppgifterna. 
Läs mera: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Åbo