På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. (Uppdaterad 30.9.2022.)

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är öppen:

 • må-fre kl. 8.45–15.15

BOKA VACCINATIONSTID:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

Eller 

Via stadens coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)

AVBOKA VACCINATIONSTID 

Om vaccinationstiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra antingen via eHälsoservicen eller via coronavaccinationernas telefontjänst.

Mera information:

 • Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714 (Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13)
 • Hälsostationernas telefontjänst tfn 02 266 1130

Aktuellt i Åbo

 • Det nya vaccinet Comirnaty Original/Omicron BA.1, som är anpassat för virusvarianten, tas i bruk i påfyllnadsvaccinationerna från och med måndagen den 19 september 2022. Alla vacciner som tidigare använts finns fortfarande tillgängliga för kunder som önskar att få påfyllnadsdosen med samma vaccin som har givits tidigare gånger.

 • Den fjärde vaccinationen ges till alla som är över 60 år och 18–69-åringar som hör till en riskgrupp. Se THL:s definitioner: Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom?

 • Femte coronavaccinationerna i Åbo: THL rekommenderar nya boosterdoser, det vill säga den femte coronavaccindosen, för de 12 år fyllda personer vars immunförsvar har försvagats kraftigt. Läs mer: Femte coronavaccinationerna i Åbo

 • Enligt Institutet för hälsa och välfärds senaste anvisningar (9.8.2022) ersätter genomgången covid-19 fortfarande en vaccinationsdos. Om man har fått tre vaccinationer och i något skede av pandemin har haft covid-19, behöver man således inte ta den fjärde vaccindosen. 

  När influensavaccinationerna inleds i oktober-november räknas inte längre antalet tidigare vaccinationer eller genomgången sjukdom. Då kommer en boosterdos av coronavaccinet att rekommenderas samtidigt med influensavaccinet för alla över 65 år, för personer över 18 år som hör till en medicinsk riskgrupp samt för personer över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges förutsatt att det gått minst tre månader sedan den senaste vaccinationen.
   
 • Ta kontakt med Åbos vaccinationsrådgivning, tfn 02 266 2714 (mån–tors kl. 8–15, fre kl. 8–13) om du har specialbehov när det gäller vaccination eller tidsbokning (t.ex. funktionsnedsättning).

Vaccinationsställen

Satakuntavägens vaccinationsmottagning:

Satakuntavägens vaccinationsmottagning är öppen:

 • måndag till fredag kl. 8.45-15.15

Vid Satakuntavägen vaccinerar man både med och utan tidsbokning. Tider för coronavaccinationer kan bokas elektroniskt via eHälsoservicen (Logga in: turku.fi/sv/ehalsoservice) eller via stadens coronavaccinationerna telefontjänst, tfn 02 266 0159, må-fre kl. 8–14.) (Vaccinationsmottagningen med buss: till exempel bussarna 2A, 2B, 6, 60 och 7 kör på Satakuntavägen.)

Coronavaccinationer för 5–11-åringa barn på Satakuntavägens vaccinationsmottagning 

Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105) utan tidsbokning 

 • må-fre kl. 8.45–15.15

Läs mera: Coronavaccination av barn

Vad bör jag veta när jag kommer till en vaccinationsmottagning?

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Ha god handhygien.
 • Använd munskydd både när du kommer till och vistas i mottagningen.
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

De vanligaste biverkningarna

 • Liksom läkemedel kan alla vaccin ge biverkningar. I de flesta fallen är biverkningarna lindriga och går över. 
 • Den allmännaste biverkningen är lokal kring injektionsstället, som till exempel smärta, rodnad, hetta och svullnad. Även övergående allmänsymtom som till exempel feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritation, illamående och frossa hör till allmänt förekommande biverkningar.
 • Lokala symtom och allmänsymtom börjar vanliden inom ett par dygn efter vaccinationen. De går över på några timmar eller dygn, och kan behandlas med feber- och värkmediciner som till exempel ibuprofen, naproxen eller paracetamol. 
 • Läs mera: Coronavaccinernas säkerhet och möjliga biverkningar (thl.fi, öppnas i en ny flik)

Mer information om vacciner och coronaviruset

Vaccinationsläget i Åbo

Institutet för hälsa och välfärd THL publicerar på sin hemsida koronavaccinationstäckining per åldergrupp, i Åbo. Innehållet härstammar från THL nationella Vaccinationsregistret. Åldern beräknas enligt personens nuvarande ålder och området enligt personens nuvarande hemkommun. Vaccinationsstäckningen baserar sig på de senadeste befolkningsuppgifterna. 
Läs mera: Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp i Åbo