På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. (Uppdaterad 7.5.2021)

Tidsbokning

  Boka tid per telefon: Åbo stads Coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)

  • Boka endast per telefon: Medicinsk riskgrupp 1 och 2 (16-17-åringar)
  • Sms-kallelserna skickar nu till 55-åringarna.

  Att avboka vaccintid

  Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på två olika sätt: 

  1. per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

  Efter att tiden är avbokad kan du själv resevera en ny vaccintid.

  Vanliga Frågor

  Aktuellt

  • Åbo stad har öppnat en ny anmälningssida för alla Åbobor över 18 år som önskar få coronavaccinet. Kommuninvånarna matar själva in sina kontaktuppgifter på sidan jagtarvaccinet.turku.fi och får senare ett sms med en vaccintid. Läs mer: Boka tid till coronavaccination via sidan jagtarvaccinet.turku.fi 
    
  • För tillfället vaccineras som är 56 år eller äldre och dem som tillhör den 1. och 2. medicinska riskgruppen. E-bokningen pågår för alla över 56 år, personer som hör till en medicinsk riskgrupp 1 eller 2.
    
  • Robot skickar vaccintider med sms till Åbobor som är 55-åringar. Kallelse till vaccination har sänts med sms till Åbobor mellan 56 och 59 år. Om du som hör till denna åldersgrupp inte har fått vaccintid per sms, ska du ta reservera tiden själv, antingen via e-bokningen, jagtarvaccinet.turku.fi-sidan eller per telefon till coronavaccinationsrådgivningen. 
    
  • Alla nya tider i e-Bokingen för 65-plussar är mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna).  65-plussarnas andra dos ges alltid med samma vaccin som den första. Om du som är under 65 år och hör till en riskgrupp har fått första dosen med AstraZeneca, ges andra dosen med Comirnaty eller Moderna. 
    
  • Enligt gällande uppfattning har en person som haft en covid-19-infektion ett skydd i cirka ett halvt år, och enligt rekommendationerna ska vaccinet ges tidigast 6 månader efter sjukdomen.

  Välj din grupp bland länkarna för detaljerad information om coronavaccinationerna:

  Så här utveklas vaccinationsschemat i Åbo

  Vaccinationsläget i Åbo 3.5.2021: 58 978 Åbobor har fått den första dosen (35,0 % Åbobor), och 8553 Åbobor har fått två doser. Nationella vaccinationsregistret, coronavaccinationer, THL. Bilden uppdateras varje måndag på webbsidan.

  I den här tabellen uppdaterar vi vaccinationsschemat (7.5.2021)

  Grupp som ska vaccineras Tidtabell 
  Personal och klientel i åldrevårdens boendeservice och institutionsvård. Andra vaccinationsomgången pågår
  Hemvårdens klienter Andra vaccinationsomgången pågår
  Social- och hälsovårdssektorns vårdpersonal som arbetar med coronarelaterade uppgifterAndra vaccinationsomgången pågår
  Personer som hör till social- och hälsovårdens kritiska yrkesgrupper   Pågår  
  Massvaccination av befolkningen Olika grupper vaccineras parallellt med vaccin av olika märken.
  Grupp som ska vaccineras Tidtabell 
  65 år och äldre  Pågår 
  56-64-åringarPågår, SMS-kallelserna till 55-åringar
  Medicinska riskgrupper 1. (16-69-åringar)Pågår 
  Medicinska riskgrupper 2. (16-69-åringar)Pågår 
  Massvaccination av befolkningen  (över 18-åringar)Ny anmälningssida öppen, SMS-kallelserna till 55-54-åringar och över

  Mer information om vacciner och coronaviruset