På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. (Uppdaterad 6.7.2022.)

Coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 har sommaruppehåll t.o.m. den 21 augusti 2022. Telefontjänsten svarar igen fr.o.m. 22 augusti på vardagar kl. 8–14.

Sommarens vaccintider

Vaccinationer utan tidsboksning 12 år och äldre:

Från 28 Juni till 30 Juli:

 • Kråkkärrets hälsostation (Nisse Kavos gata 3) på tisdagarna kl. 12–15.30
 • Centrums hälsostation (Hantverkargatan 2) på torsdagarna kl. 12–15.30
 • Tallbackens hälsostation (Luolavuorivägen 2) kl. 12–15.30

Under sommaren delas könummer ut en timme före vaccinationerna börjar. Endast ett begränsat antal vaccin kan ges.

 • 1 juni–21 augusti 2022 vaccineras barn i åldern 5–11 år
  • på Mullivägens hälsostation onsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning.

Mera information:
Stadens coronavirusrådgivning tfn
02 266 2714
Rådgivningstelefonen har öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13.
Hälsostationernas telefontjänst tfn 02 266 1130

Boka tid via eHälsoservicen, vaccintider fr.o.m. 22 augusti kan bokas nu (Åbobor över 16 år)

Avboka vaccintid 

Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på två olika sätt: 

 1. per telefon till hälsostationernas telefontjänst, tfn 02 266 1130. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

Efter att tiden är avbokad kan du själv resevera en ny vaccintid via eHälsoservicen.

Vanliga frågor

Aktuellt i Åbo

 • Femte coronavaccinationerna i Åbo: Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en femte coronavaccindos för 12 år eller äldre personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Läs mera: Femte coronavaccinationerna i Åbo
 • Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen och coronavaccinationstelefonen är på sommaruppehåll 1 juni–21 augusti 2022. Under sommaruppehållet ges coronavaccinet utan tidsbokning till personer som fyllt 12 år
  • Från 28 Juni till 30 Juli:

   • Kråkkärrets hälsostation (Nisse Kavos gata 3) på tisdagarna kl. 12–15.30

   • Centrums hälsostation (Hantverkargatan 2) på torsdagarna kl. 12–15.30

   • Tallbackens hälsostation (Luolavuorivägen 2) kl. 12–15.30

   • Om du har särskilda behov vid vaccinering som till exempel en funktionsnedsättning, kan du ta kontakt med hälsostationernas telefontjänst, p. 02 266 1130 (1.6–21.8.2022).

 • Under sommaruppehållet vaccineras barn i åldern 5–11 år
  • på Mullivägens hälsostation onsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning.
    
 • Coronavaccinationerna fortsätter på Satakuntavägens vaccinationsmottagning från och med måndagen den 22 augusti 2022. Läs mera: Sommaren medför förändringar i coronaarbetet
 • Bokningen av höstens vaccintider på Satakuntavägen har öppnat i eHälsoservicen. Logga in här (länken öppnas i en ny flik)
 • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos till personer i åldern 70–79 år som hör till en riskgrupp. Vem hör till riskgruppen för allvarlig COVID-19-sjukdom? (THL)Vaccinet ges till denna grupp utan tidsbokning i Kråkkärrets och Centrums hälsostationer:
 • THL rekommenderar en fjärde dos även för personer med kraftig immunbrist, personer som fyllt 80 år, personer som bör på vårdhem för äldre och äldre personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård eller äldre som på motsvarande sätt är försvagade. Läs mera: Fjärde coronavaccinationerna i Åbo
 • Läs mera om tredje vaccinationen här: Tredje coronavaccinationerna i Åbo (turku.fi)

 • Läs mera om coronavaccintioner av barn i åldern 5–11 år: Coronavaccination för barn och unga

 • Läs mera on pop up-mottagningarna här: Pop up-coronavaccinationsmottagningar i Åbo (turku.fi)
   
 • Har du haft covid-19? Här kan du läsa mera om när du kan ta följande coronavaccin: Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? (öppnar sidan thl.fi i en ny flik)

Vaccinationsstationen på Satakuntavägen

 • Vaccinationsstationen finns på adressen Satakuntavägen 105.
 • Du kommer enkelt till mottagningen med buss, till exempel Fölilinjerna 2A, 2B, 6, 60 och 7 kör längs med Satakuntavägen. Den närmaste hållplatsen ligger vid Paalupaikka (hållplats Varkkabergsgatan 473).  Läs mera: foli.fi/sv (öppnas i en ny flik)
  Vid vaccinationsmottagningen finns endast ett begränsat antal kostnadsfria parkeringsplatser 
 • I närheten av utgången finns bajamaja-toaletter. I bajamajorna finns möjlighet att tvätta händerna med antiseptiskt skum. 

Vad bör jag veta när jag kommer till en vaccinationsmottagning?

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd både när du kommer till och vistas i mottagningen.
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinationstid).
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

De vanligaste biverkningarna

 • Liksom läkemedel kan alla vaccin ge biverkningar. I de flesta fallen är biverkningarna lindriga och går över. 
 • Den allmännaste biverkningen är lokal kring injektionsstället, som till exempel smärta, rodnad, hetta och svullnad. Även övergående allmänsymtom som till exempel feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritation, illamående och frossa hör till allmänt förekommande biverkningar.
 • Lokala symtom och allmänsymtom börjar vanliden inom ett par dygn efter vaccinationen. De går över på några timmar eller dygn, och kan behandlas med feber- och värkmediciner som till exempel ibuprofen, naproxen eller paracetamol. 
 • Läs mera: Coronavaccinernas säkerhet och möjliga biverkningar (thl.fi, öppnas i en ny flik)

Fortsätt med säkerhetsåtgärderna efter vaccinationerna 

 • Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen, söka sig till provtagning och följa övriga råd och rekommendationer för att hindra smittspridningen.
 • Motion och idrott efter vaccination
  • Utöva motion och idrott efter det egna måendet. Om du får feber eller feberkänslor eller allmäna sjukdomssymtom rekommenderas det att du undviker motion tills symtomen har gått över. THL rekommenderar att man under tre dygn efter erhållet mRNA-covidvaccin ska undvika extrem fysisk belastning. Rekommendationen gäller både vid första och andra vaccinationen. Normal motion behöver inte undvikas om du mår bra. Individuellt övervägande rekommenderas. 

Mer information om vacciner och coronaviruset

Så här utvecklas vaccinationsläget i Åbo

Vaccinationsläget i Åbo 22.6.2022: Åbobor som fyllt 18 år: 90,3 % har fått den första dosen, 87,6 % den andra do-sen, 60,9 % den tredje dosen och den fjärde dosen 5,6 %. Nationella vaccinationsregistret, coronavaccinationer, THL. Vaccinationsläget uppdateras varje månad.