På denna sida uppdaterar vi aktuell information om Åbo stads coronavirusvaccinationer. Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är stängd på torsdagen 26 maj. (Uppdaterad 24.5.2022)

Vaccinationstid kan bokas på tre olika sätt:

En tilldelad tid räcker för att endast vaccinera en person.

  Avboka vaccintid 

  Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på två olika sätt: 

  1. per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

  Efter att tiden är avbokad kan du själv resevera en ny vaccintid via eHälsoservicen eller per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning.

  Vanliga frågor

  Aktuellt

  • OBS! Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen är stängd på torsdagen 26 maj.
    
  • Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen och coronavaccinationstelefonen är på sommaruppehåll 1.6.-21.8. Under den tid som Satakuntavägen är på sommaruppehåll ges coronavaccinationer till personer som fyllt 12 år på tisdagar på Kråkkärrets hälsostation samt på torsdagar på hälsostationen i centrum kl. 12–15.30 utan tidsbokning. Barn i åldern 5-11 år vaccineras under sommaruppehållet på Mullivägens hälsostation onsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning. Coronavaccinationerna fortgår på Satakuntavägens vaccinationsmottagning från och med måndagen den 22 augusti 2022. Läs mera: Sommaren medför förändringar i coronaarbetet
  • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos till personer med kraftig immunbrist, personer som fyllt 80 år, personer som bör på vårdhem för äldre och äldre personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård eller äldre som på motsvarande sätt är försvagade. Läs mera: Fjärde coronavaccinationerna i Åbo
  • Det nya coronavaccinet, Novavax’ Nuvaxovid, ges endast med bokade tider. Vaccintider kan bokas via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice) eller vaccinationsrådgivningen tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Vaccintider finns från och med tisdagen den 8 mars framåt. 

   Nuvaxovid är avsett för personer som är 18 år eller äldre som första och andra vaccindos. Vaccinet rekommenderas för personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Även andra som vill kan ta Nuvaxovidvaccinet. Till grundvaccinationsserien hör två doser och i Finland är det rekommenderade dosintervallet 6–12 veckor.

  • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en tredje vaccindos för personer i åldern 12–17 år som hör till en riskgrupp. Vaccinet ges antingen på bokad tid eller utan tidsbokning. Läs mera: Coronavaccination för barn och unga

  • Åbo vaccineras en fjärde dos coronavaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccindosen erbjuds som en del av vaccinationsserien för personer äldre än 12 år, som på grund av sjukdom eller vård har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges när det har gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.
  • Coronavaccineringen av barn i 5–11 års ålder i Åbo är igång. Enligt THL:s riktlinjer är barn i åldern 5–11 år som tillhör riskgrupperna de första som vaccineras. Läs mera: turku.fi/sv/coronavaccination-av-barn

  • Hela Åbo Vaccinerar-koronavaccinationstillfällena fortsätter. Läs mera: turku.fi/sv/hela-abo-vaccinerar
    
  • Coronavaccinationsmottagningen (Satakuntavägen 105) ger den andra vaccindosen till alla Åbobor, som vill ha vaccinet, alla vardagar från måndagen den 13 september. Ny kan man få den första och den andra dosen utan förbokad tid från Satakuntavägen alla vardagar kl 8.45–15.15.
    
  • Tredje vaccinationerna pågår i Åbo. Den tredje dosen rekommenderas 5-6 månader efter den andra vaccindosen. Läs mera: Tredje coronavaccinationerna i Åbo
  • Minderåriga och skolelever som fyller 5 år kan antingen boka vaccintid till coronavaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105, eller delta någon av pop up-mottagningarna, som ordnas på olika håll i Åbo. Vid pop up-tillfället ges endast den första vaccindosen.

  • Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer gäller ett intervall på sex veckor för den andra dosen i nya coronavaccinationsserier. Alternativt kan intervallet följa vaccinpreparatets försäljningstillstånd om det finns behov att snabbt uppnå ett skydd (det epidemiologiska läget, coronapass). För barn och unga yngre än 30 år gäller i regel sex veckors intervall.

  • Alla nya tider är tider med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna). 

  • Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar den 7 oktober 2021 erbjuder Åbo endast Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin till män och pojkar yngre än 30 år. THL:s rekommendation gällande åldersgränsen för coronavaccinet Spikevax är en försiktighetsåtgärd, som evalueras på nytt efter att resultaten av den nordiska uppföljningsundersökningen klarnat.

  • Genomgången covid-19-infektion ger ett skydd i cirka sex månader. Enligt rekommendationerna ska vaccinet tas ca sex månader efter konstaterad infektion, med undantag för fall där personens hälsotillstånd kräver att vaccinet ges tidigare.

  • Andra vaccindosen (t.ex. om du har glömt din tid eller on du har fått AstraZeneca)

  • Informationen om en covid-19-infektion som konstaterats med hemtest registreras inte i Kanta. Ett intyg om tillfrisknande från covid-19 kan endast utfärdas om infektionen har bekräftats med ett PCR-test av ett laboratorium.

  Vaccinationsstationen 

  • Vaccinationsstationen finns på Satakuntavägen 105.
  • Till exempel Fölibussarna 2, 2A, 2B, 2C, 6, 7, 60, 88, 206, 300, 301, 302 ja 303 kör på nära håll. Den närmaste hållplatsen ligger vid Paalupaikka, hållplats Varkkabergsgatan 473.  Vid vaccinationsmottagningen finns endast ett begränsat antal kostnadsfria parkeringsplatser 
  • Toalettfaciliteterna är ordnade i form av bajamajor, som finns i närheten av utgången. I bajama-jorna finns möjlighet att tvätta händerna med antiseptiskt skum. 

  Vad bör jag veta när jag kommer till vaccinationscentral?

  • Kom endast om du är helt frisk.
  • Håll avstånd och ha god handhygien.
  • Använd munskydd 
  • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinationstid).
  • Ta med ditt FPA-kort.
  • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
  • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

  Säkerhetsåtgärderna fortsätter efter vaccinationerna 

  • Efter vaccinationen får du en patientinstruktion med råd om hur du ska gå till väga efter att du har fått vaccinet. Där hittar du också information om vem du ska ta kontakt med om det uppstår problem. 
    
  • I samband med att du får den första dosen får du tid till följande vaccination.
    
  • Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd, använda munskydd, vara noggrann med hand- och hosthygienen, söka sig till provtagning och följa övriga råd och rekommendationer för att hindra smittspridningen.

  Mer information om vacciner och coronaviruset

  Så här utvecklas vaccinationsläget i Åbo

  Vaccinationsläget i Åbo 11.5.2022: Åbobor som fyllt 18 år: 90,1 % har fått den första dosen, 87,4 % den andra dosen och 60,1 % den tredje dosen. Åbobor under 18 år: 38,9 % har fått den första dosen och 28 % den andra dosen. Nationella vaccinationsregistret, coronavaccinationer, THL. Vaccinationsläget uppdateras varannan vecka.