På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om coronavaccinationerna i Åbo, information om vaccinerna och riskgrupper samt hur du ska göra efter att du har fått vaccinet. (Uppdaterat 16.7.2021)

Information om coronavirusvaccinationerna i Åbo

När kommer tidtabellerna för Åbos vaccinationer av befolkningen? När öppnar tidsbokningen?
Vi informerar om massvaccinationerna på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.

Tidsbokningen för alla åbobor är öppet. Boka din tid:

1. Anmäl dig via jagtarvaccinet.turku.fi, över 18-åriga (Jag Tar Vaccinet)

2. Boka tid via eHälsoservicen, över 16-åriga (eHälsoservice)

3. Boka tid per telefon Åbo stads coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159 (vardagar kl. 8–14)

 • Åbobor som är 12–15 år kan boka tid via vaccinationsrådgivningens telefontjänst. 

Kan man boka tid via eHälsotjänster / arbetshälsa, om jag har redan anmälat via jagtarvaccinet.turku.fi?
Du kan boka tid via 
eHälsotjänster / arbetshälsa.  Om du redan har fått en vaccintid via din företagshälsovård ska du komma ihåg att ta bort din anmälan till vaccinationskön på sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Om du redan har fått en tid kan du avboka den via eHälsoservicen eller per telefon till vaccinationsrådgivningen. Så kan vi undvika att vaccintiderna blir oanvända.

Måste jag vara bosatt i den kommun jag bokar vaccintid till?
Åbo vaccinerar sina kommuninvånare samt personer som har valt Åbos hälsotjänster. Kommunerna får av vaccinen i förhållande till invånarantalet och till exempel vaccinen som är avsedda för äldre är beräknade i förhållande till Åbos ålderstigna befolkning. Alla permanent i Finland bosatta är berättigade att få vaccinet. Dessutom vaccinerar vi personer som på grund av till exempel jobb eller studier är temporärt bosatta i Åbo.   

Varför framskrider vaccinationerna i olika takt i olika kommuner? 
Vaccinationstakten beror på flera olika faktorer, som till exempel vaccinmängder, kommunens åldersstruktur och vaccinationstäckningen.  
Åboborna har varit aktiva med att ta vaccinet, och därför är vaccinationstäckningen i alla åldersgrupper mycket hög. Av alla stora städer har Åbo givit flest boosterdoser, vilket inverkar på antalet första doser.

Måste jag alltid boka vaccintid eller kan jag komma till massvaccinationerna när sådana inleds?
Man måste alltid ha bokad tid till vaccinering. Vaccinerna kommer i partier och med hjälp av tidsbokningen kan vi sörja för att vaccin erbjuds till tillräckligt många och att vaccinet räcker till alla som har bokat tid. En annan viktig orsak är säkerhetsåtgärderna. Med bokade tider kan vi se till att Mässcentrum inte besöks av för många samtidigt. 

Hur avbokar jag  min vaccintid? 
Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på två olika sätt: 

 1. per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

Efter att tiden är avbokad kan du själv resevera en ny vaccintid. Du kan boka vaccintid på webben endast till den första vaccinationen. Ta kontakt med vaccinationsrådgivningens telefontjänst om du måste flytta din andra vaccintid. 

 • Du kan avboka eller flytta på en närståendes vaccintid genom att göra ett avtal om att sköta ärenden för annans räkning. Mera information finns på sidan turku.fi/sv/ehalsoservice 

Var ges vaccinet?

 • Till och med den 13 augusti 2021 är vaccinationsstationen Åbo Mässcentrum. 
 • Vaccinationsstationen finns på Satakuntavägen 105 från och med den 16 augusti.

Hur kommer du till Mässcentrum?

 • Du kommer till Mässcentrum (adr. Mässfältsgatan 9) med buss eller med egen bil. För dig som kommer med egen bil finns det gott om avgiftsfria parkeringsplatser.
 • Linje 100 trafikerar från Åbo centrum till Mässcentrum. Se tidtabellerna

Vad bör jag veta när jag kommer till Mässcentrums vaccinationscentral?

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd både när du kommer till Mässcentrum och under hela tiden du är på plats.
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinationstid).
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

Är Mässcentrum tillgängligt?
Coronavirusvaccinationerna ordnas i tillgängliga utrymmen. Om du som kommer för att bli vaccinerad använder hjälpmedel, till exempel rullstol, ber vi att du tar den med dig. I Mässcentrum finns endast en lånerullstol. Röda Korsets volontärer finns på plats och hjälper till vid behov.

Är coronavaccinerna avgiftsbelagda?
Coronavirusvaccinerna är avgiftsfria för alla som bor i Finland.

Information om coronavaccin

Är det frivilligt att ta ett coronavaccin?
Coronavaccinationen är frivillig och gratis för alla – också för hälso- och sjukvårdspersonal.

Kan jag välja vilket vaccin jag tar? Vilka vaccin finns det att välja mellan?
Du kan inte välja vaccin. Vi följer nationella rekommendationer. Boosterdosen ges alltid med samma preparat som du fick första gången.

 • 65-plussare får andra dosen med samma vaccin. Om du är över 65 år och har fått första dosen med AstraZeneca, kan du avstå från att ta andra dosen med AstraZeneca och be om att få ett mRNA-vaccin istället. Du behöver inte avboka din vaccintid. När du kommer till Mässcentrum kan du be att vaccineraren byter vaccin.
   
 • Om du som är under 65 år och hör till en riskgrupp har fått första dosen med AstraZeneca, ges andra dosen med Comirnaty eller Moderna. En person som är under 65 år kan inte få adenovirusvektorvaccin, inte heller då hen själv önskar att få AstraZenecas vaccin.
 • För 12-17-åringar gers endast BioNTech-Pfizers vaccin COVID-19-mRNA.

Vaccin som används för tillfället: 

 • BioNTech-Pfizers vaccin COVID-19-mRNA, personer över 12 år 
 • COVID-19 vaccine Moderna, personer över 18 år
 • Astra Zenecas vaccin, personer över 65 år

Behövs man karenstid mellan coronavaccinerna och andra vacciner?
Ingen karenstid behövs för coronavaccinerna och andra vacciner. Alla coronavaccin, som används i Finland, kan ges samtidigt med andra vacciner enligt normala vaccinationsanvisningar.  

Vad är mRNA-vaccinet?
Budbärar-RNA-vaccin (mRNA-vaccin) utvecklades redan på 1990-talet. RNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA). Med dess hjälp aktiveras cellerna i muskeln vid injektionsstället att producera en aktiv substans, som i detta fall är coronavirusets ytprotein.
Vaccinet innehåller inte SARS-CoV-2 virus, inte heller delar av viruset, som förorsakar sjukdomen COVID-19. Däremot innehåller vaccinet budbärar-RNA, som innehåller koden för SARS-COV-2 virusets ytprotein (det så kallade spikproteinet). Dessutom innehåller vaccinet vatten, salter, socker och fetter. För att mRNA skall kunna tas in i muskelcellerna är det i vaccinet inbäddat i en mycket liten fettpartikel.

Hur fungerar adenovirusvektorvaccin?
I coronavaccinet används adenovirus som transportörvirus. Transportörviruset är ofarligt för människan och kan inte föröka sig. Dess enda uppgift är att transportera tillverkningsanvisningen för taggprotein i genen till mänskliga celler. Muskelcellerna börjar producera taggprotein på sin yta enligt genens anvisningar. Kroppen identifierar taggproteinet som främmande och börjar skydda sig mot det genom att producera antikroppar och aktivera så kallade T-hjälpceller (försvarsceller). Om coronavirus kommer in i kroppen i fortsättningen identifierar T-cellerna dem och aktiverar kroppens övriga försvarssystem. Adenoviruset i coronavaccinet har behandlats så att det är ofarligt för kroppen och inte förökar sig i människans kropp.

Hur snabbt verkar coronavaccinet när vaccinationen getts? Hur länge varar vaccinets skydd?
Kroppens immunförsvar aktiveras genast efter vaccinationen. Coronavaccinerna ges i två doser. Vaccinernas skyddseffekt har varit omkring 50 procent strax innan den andra dosen getts, dvs. 3–4 veckor efter den första dosen. En andra dos behövs alltså för att skyddseffekten ska bli så stark och långvarig som möjligt.

Varaktigheten av den immunitet som coronavaccinerna ger är ännu inte känd, eftersom vaccinerna som utvecklas ännu inte har använts under en längre tid. När informationen ökar får vi också mer information om behovet av eventuella boostervaccinationer.

Är coronavaccinerna säkra?
Coronavirusvaccinen bedöms med samma kvalitets-, säkerhets- och effektkriterier som andra läkemedel. Läkemedelsmyndigheterna beviljar försäljningstillstånd endast till vaccin vars effekt och säkerhet har påvisats genom forskning. Säkerheten följs även efter att vaccinet har börjat användas. Coronavirusvacciner utvecklas med rekordhastighet och enorma resurser har satsats på utvecklingsarbetet på olika håll i världen. I en normal situation följer undersökningsfaserna varandra, men nu har de gjorts parallellt för att spara tid.

Är vaccinerna effektiva mot virusvarianterna? 
Enligt nuvarande erfarenhet är vaccinerna effektiva mot de nya virusvarianterna, men skyddet mot vissa varianter kan vara svagare.  

Hurdana symtom kan man få efter en vaccination? Har coronavaccinerna biverkningar?
Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Möjliga symtom

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda, hudutslag

De allmänna och lokala symtomen försvinner vanligen inom några dagar. En omfattande lokal reaktion kan ta längre tid. Det tyder dock i allmänhet inte heller på allergi.

Riskgrupper

För vilka riskgrupper rekommenderas coronavaccin?

 • Åldern är den mest betydande riskfaktorn för att få den allvarligare varianten av coronavirussjukdomen. Därför rekommenderas vaccin för äldre personer.
  Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat vaccinationsordningen 5.2.2021
 • Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19
  Organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i försvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes, Downs syndrom (vuxna)
 • Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19
  Astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom), stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, svår sömnapné, psykossjukdom, sjuklig fetma (BMI minst 40)
 • Institutet för hälsa och välfärd THL har preciserat de medicinska riskgrupperna för coronavaccinationerna

Hur kan jag bevisa att jag hör till en riskgrupp?

 • När du anmäler dig kan du berätta vilken riskgrupp du hör till.
 • FPA-kort med anteckning om din sjukdom, till exempel uppgifter om medicinering.
 • Läkarintyg, utskrift ur e-tjänsten Omaolo om ditt hälsotillstånd eller motsvarande papper, där det framgår att du hör till en riskgrupp.
 • I samband med vaccineringen kan vi kontrollera uppgifterna i patientdatasystemet.
 • Om du hör till riskgrupp 2 på grund av ett viktindex (BMI) som är 40 eller högre, kan du när du anmäler dig ange viktindexet som skäl till vaccination. På plats räcker det med utförd att du har räknat ut ditt BMI. Det kan göras till exempel på denna sida: painoindeksilaskuri.org
 • Till gruppen 2 hör 12–15-åringar, vars ISO-BMI är 35 eller högre. Det rekommenderas att det för 12–15-åringar används barnen viktindex (ISO-BMI), eftersom det tar i beaktande barns kroppsbyggnad och förändringar i den med ålder. ISO-BMI räknas med hjälp av ålder, längd och vikt. Räkningsprogram till hjälp: Lasten painoindeksin ISO-BMI-laskuri

När räknas jag till 12-plussarna?
Tillhörigheten räknas enligt din födelsedag, inte födelseåret. Du flyttar över till 12-plussarna den dag då du fyller 12 år. 

Kan man ta vaccinet om man är allergisk?

 • Det är mycket ovanligt att inte kunna ta vaccinet. Om vaccinationen ger en omedelbar allvarlig allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, ges inte därefter ett annat coronarvaccinpreparat som innehåller samma vaccin eller samma beståndsdelar.
 • mRNA-vaccinet innehåller inga vegetabiliska eller animaliska ingredienser. Om man är pollenallergiker och får allergiska symtom av vissa födoämnen, man kan ta coronavaccinet.
 • Man kan ta mRNA-vaccinet även om man är allergisk mot ägg. mRNA-vaccinerna innehåller inte alls äggproteiner.
 • Läs mer: Vanliga frågor om mRNA-vaccin (THL)

Kan man ta ett coronavaccin om man är gravid?
Forskningsinformation har fåtts om vaccination av gravida och erfarenheter visar att det inte finns orsak till oro. Om de så vill, kan gravida ta vaccinet när den egna åldersgruppen står i tur. En vaccinationsserie, som påbörjats före graviditeten, kan slutföras under graviditetens gång. Mödrarådgivningen ger mera information.  

Ges coronavacciner till barn?

Andra vaccindosen

Hur får jag min andra vaccintid? 
Du får din andra vaccintid samtidigt som du får första dosen, och du behöver inte boka den skilt. Om du har fått vaccinet via din boendesserviceenhet eller vårdtjänsten, får du andra dosen på samma sätt. Om du måste byta den andra vaccintiden till exempel på grund av sjukdom eller förhinder på grund av arbete, ska du först avboka tiden du har fått och sedan boka en ny tid i vaccinationsrådgivningens telefontjänst. 

När får jag andra dosen? 
För närvarande är mRNA-vaccinernas intervall 12 veckor och individuella avvikelser görs endast på medicinska grunder. Sådana kan vara till exempel cancervård, en sjukdom eller ett tillstånd som allvarligt inverkar på immunförsvaret, eller en större operation. Alla vaccin, som för närvarande används i Finland, kräver två doser.  

Var hittar jag tiden till min andra vaccination? 
Du kan kolla upp din andra vaccintid via eHälsoservicen

Jag är tvungen att avboka min tid till den andra vaccinationen. Hur ska jag göra för att få en ny tid? 

Det rekommenderas att man undviker att avboka vaccintider på grund av semester eller resor. Vaccinationerna tidigareläggs inte, och det kan vara svårt att hitta en ny tid. Om du är tvungen att avboka på grund av sjukdom kan du göra det på ett av två följande sätt: 

 1. Via eHälsoservicen senast 24 timmar innan. 

 1. Per telefon till vaccinationsrådgivningen, tfn 02 266 0159. Lämna ett röstmeddelande med ditt namn, ditt födelsedatum och tiden du vill avboka. Linjen är öppen sju dagar i veckan, dygnet runt. 

Endast den första vaccintiden kan bokas elektroniskt. Den andra vaccintiden kan bytas i vaccinationsrådgivningens telefontjänst.  

 • Intervallet för AstraZenecas vaccin har förkortats till 8–12 veckor. Om du är tvungen att flytta på din vaccintid är det alltså möjligt att tidigarelägga den. Avboka din tid enligt anvisningarna ovan och ring sedan till vaccinationsrådgivningen där du får en ny tid. Ett kortare intervall gäller endast för AstraZenecas vaccin och beror på tillgängliga vaccintider. Läs mera om THL:s nationella riktlinjer 

Jag är yngre än 65 år, hör till en riskgrupp och fick första dosen med AstraZeneca. Hur ska jag göra? 

 • Om du ännu inte har fyllt 65 år och har fått AstraZenecas vaccin som första dos, kommer du att få den andra dosen med ett mRNA-vaccin (Comirnaty eller Moderna). Enligt de nationella linjedragningarna ges inte AstraZenecas vaccin till personer under 65 år, undantaget en anafylaktisk reaktion på mRNA-vaccin eller någon av dess ingredienser. Vaccinationsserier som har påbörjats med andra vaccinpreparat fortsätter med samma vaccin. 
 • Du hittar aktuell information på sidan Coronavirusvaccinationerna i Åbo, ring inte till vaccinationsrådgivningens telefontjänst för allmän, aktuell information. 
 • Tiden som du har fått till den andra dosen gäller fortfarande, och du behöver inte avboka den.  

Hur ska ja göra om ja harfått första dosen utomlands?

 • Om en person som har fått första dosen utomlands med ett vaccin som används i Finland, ges andra dosen med samma vaccinmärke.  
 • Om en person har fått första dosen med ett vaccin och man inte vet vilket vaccin som givits, ges andra dosen i Finland tolv veckor efter dosen som givits utomlands, med ett vaccin som är avsett för åldersgruppen. 
 • Om en person har fått hela vaccinationsserien med ett vaccin som används inom EU-området, är vaccinationsserien färdig och vaccinationen behöver inte fortsätta i Finland. Av Johnson&Johnsons vaccin ges endast en dos. En person som har fått två doser av vaccinet Sputnik har fått hela vaccinationsserien. I fall, där en person har fått en hel serie av något annat vaccin som inte används i EU-området, avgörs fortsättningen alltid från fall till fall. 

Hur ska jag göra efter att jag har fått vaccinet?

Måste jag använda munskydd efter att jag har fått vaccinet?
Trots vaccinationen ska du fortfarande ha en god hand- och hosthygien och hålla avstånd. Följ alltid de gällande rekommendationerna om bland annat användning av munskydd.

Vad kan jag göra efter att jag fått vaccinet?
Du kan i allmänhet fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Du behöver till exempel inte undvika att gå i bastu eller motionera.

Kan man insjukna i coronasjukdomen av vaccinet?
Du kan inte få coronavirusinfektion av vaccinet. Feber eller lätt förhöjd temperatur kan bero på vaccinationen men kan också vara symtom i samband med corona. Stanna därför hemma tills du har varit feberfri i 24 timmar utan febernedsättande medicin. Om febern fortsätter mer än tre dygn eller om det utöver feber uppstår andra symtom som tyder på coronavirus ska du gå på coronatest.

Var får jag  EU:s coronavaccinationsintyg?

 • ​​​EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på Mina Kanta-sidor. Intyget är en del av EU:s coronaintyg. EU:s testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna från och med den 14 juli. EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på Mina Kanta-sidor
 • EU:s coronavaccinationsintyg fås tills vidare endast från Mina Kanta. Personer som inte använder Mina Kanta kan från hälsovården få ett annat intyg om coronavaccination. Senare i juli tas inom hälsovården i bruk en tjänst som gör det möjligt att printa ut EU:s coronaintyg åt personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten.

Hurdana är karantänanvisningarna för vaccinerade och personer som har haft coronasjukdomen?
Ändringar i karantänpraxis för vaccinerade och personer som har haft covid-19

Institutet för hälsa och välfärd har den 18 maj ändrat på karantänanvisningarna för vaccinerade och personer som har haft coronasjukdomen. I följande fall förordnas karantän inte till personer som har utsatts för smitta:

 • Personen har fått två vaccindoser och minst en vecka har förflutit sedan den andra dosen gavs.
 • Personen har fått en vaccindos inom sex månader efter att hen har testat positivt för coronaviruset och det är minst en vecka sedan vaccinationen.
 • Personen har ett läkarintyg över att coronavirussmitta har konstaterats för max. sex månader sedan.

Smittskyddsläkaren kan fatta ett annat beslut och bör ta i beaktande faktorer som kan inverka på vaccinets effektivitet. Sådana faktorer är bland annat det lokala virusvariantläget, ålder och en eventuell grundsjukdom. Ändringarna i anvisningarna för karantänpraxis gäller även yrkesutbildad vårdpersonal.

Hurdana symtom kan man få efter en vaccination? Har coronavaccinerna biverkningar?
Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Möjliga symtom

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda, hudutslag

De allmänna och lokala symtomen försvinner vanligen inom några dagar. En omfattande lokal reaktion kan ta längre tid. Det tyder dock i allmänhet inte heller på allergi.

Hur ska jag göra om jag misstänker biverkningar?
Om vaccinet ger dig biverkningar, som inte finns på listan över vanliga biverkningar, ska du ta kontakt med vaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Därifrån kopplas du till en yrkesperson, som intervjuar dig och rapporterar dina uppgifter till Fimea. Du kan följa med inrapporterade biverkningar på Fimeas webbsida Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar (Fimea.fi)