På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om coronavaccinationerna i Åbo, information om vaccinerna och riskgrupper samt hur du ska göra efter att du har fått vaccinet. (Uppdaterad 2.9.2022.)

Coronavirusvaccinationerna i Åbo

Vad kostar det att vaccinera sig?
Det är avgiftsfritt att ta vaccinet.

Hur får jag en vaccintid i Åbo?
Alla Åbobor och permanent eller tillfälligt i Åbo bosatta personer över 5 år får coronavaccinet.

Anvisningar om bokning av vaccintider samt all uppdaterad information om coronavaccinationerna hittar du på sidan Coronavirusvaccinationerna i Åbo (turku.fi)

EHÄLSOSERVICE

 • per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande på svararen. Uppge ditt namn, din födelsetid och vaccintiden som du vill avboka. 
 • Efter att tiden är avbokad kan du själv reservera en ny vaccintid. Boka tid antingen online på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer, eller per telefon till coronavaccinationerna telefontjänst tfn 02 266 0159 (må-fre kl. 8–14)
 • I eHälsoservicen kan du avboka eller flytta på en närståendes vaccintid genom att göra ett avtal om att sköta ärenden för annans räkning. Mera information finns på sidan turku.fi/sv/ehalsoservice 

Var finns vaccinationsmottagningarna?

Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105):

 • Satakuntavägens vaccinationsmottagning är öppen:
  • måndag till fredag kl. 8.45-15.15

Coronavaccinationer för 5–11-åringa barn på Satakuntavägens vaccinationsmottagning från den 22 augusti
Barn i åldern 5–11 år vaccineras på Satakuntavägens vaccinationsmottagning (Satakuntavägen 105) utan tidsbokning från den 22 augusti 

 • må-fre kl. 8.45–15.15

Vaccinationsställen och tidtabeller: Coronavirusvaccinationerna i Åbo

Vad bör jag veta när jag kommer till vaccinationen?

 • Kom endast om du inte har symtom.
 • Ha god handhygien.
 • Använd munskydd.
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

Var får utlänningar vaccinet?

Alla i Åbo bosatta eller arbetande utlänningar kan få vaccinet i mottagningen på Satakuntavägen 105. Gäller även papperslösa.

Läs mera: Coronavirusvaccinationerna i Åbo (turku.fi)

Personer som vistas endast kort tid i Finland (till exempel turister) vaccineras i det egna landet. 

Information om coronavaccinen

Är det obligatoriskt att ta coronavaccinet?
I Finland är det frivilligt att låta vaccinera sig, men vaccinationen rekommenderas.

Vilka vaccin får man i Åbo?
Alla Åbobor får antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax eller Novavax’ Nuvaxovid.

 • Barn och ungdomar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty.

Kan jag få ett annat vaccin samtidigt som jag tar coronavaccinet?

Alla coronavaccin som används i Finland kan ges samtidigt med andra vacciner enligt normala vaccinationsanvisningar.

Fungerar coronavaccinen mot nya virusvarianter?

Enligt nuvarande uppgifter ger de använda vaccinen ett skydd även mot allvarliga infektioner som orsakas av de nya varianterna. Institutet för hälsa och välfärd följer med och ger anvisningar om boosterdoser för olika målgrupper.

Är coronavaccinerna säkra?

Coronavirusvaccinen bedöms med samma kvalitets-, säkerhets- och effektkriterier som andra läkemedel. Läkemedelsmyndigheterna beviljar försäljningstillstånd endast till vaccin vars effekt och säkerhet har påvisats genom forskning. Säkerheten följs även efter att vaccinet har börjat användas. 

Coronavirusvacciner utvecklas med rekordhastighet och enorma resurser har satsats på utvecklingsarbetet på olika håll i världen. I en normal situation följer undersökningsfaserna varandra, men nu har de gjorts parallellt för att spara tid.

Hurdana symtom eller biverkningar kan man få efter en vaccination? 

Liksom alla läkemedel kan även dessa vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda, hudutslag
 • Lokala lymfkörtelsvullnader kan förekomma.

Övriga biverkningar är mycket sällsynta.

Utgör antikropparna en risk i samband med vaccinationen om jag har haft smittan utan att veta om det?

Enligt rådande uppfattning ger en genomgången coronavirusinfektion ett cirka tre månader långt skydd. Vaccinet gör ingen skada om du har haft coronaviruset utan att veta om det.

Hur vaccineras jag om jag redan har haft covid-19?

Genomgången sjukdom är inte ett hinder för att ta vaccinet. 

Den första vaccindosen rekommenderas för personer över 18 år tidigast två månader efter genomgången covid-19. Yngre än 18 år kan få vaccinet 4–6 månader efter genomgången sjukdom.

Om en vaccinerad person insjuknar i covid-19 stärker den genomgångna sjukdomen vaccinets skydd på samma sätt som följande dos stärker skyddet hos en som inte har haft smittan. Märk att tiden mellan vaccineringen och smittan måste vara tillräckligt lång, minst 6 veckor, för att smittan kan anses motsvara en vaccindos. Ett längre intervall ger ett bättre immunförsvar.

Hur beaktas papperslösa i vaccinationsprogrammet?

Papperslösa får vaccinet samtidigt som de övriga i samma åldersgrupp står i turen. Social- och hälsovårdsministeriets linjedragning: Kommuninfo: Rekommendation om vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland (stm.fi, öppnar i en ny flik)

Riskgrupper

Vilka är riskgrupperna när man talar om vaccinationsordningen?

Hur kan jag bevisa att jag hör till en riskgrupp?

 • Berätta vilken riskgrupp du hör till när du anmäler dig. 
 • FPA-kort med anteckning om din sjukdom, till exempel uppgifter om medicinering.
 • Läkarintyg, utskrift ur e-tjänsten Omaolo om ditt hälsotillstånd eller motsvarande dokument, där det framgår att du hör till en riskgrupp.
 • I samband med vaccineringen kan vi kontrollera uppgifterna i patientdatasystemet.

Hur räknas åldersgrupperna? När hör jag till åldersgrupper äldre än 12 år?
Tillhörigheten räknas enligt din födelsedag, inte födelseåret. Du flyttar över till åldersgruppen över 12 år den dag då du fyller 12 år. I e-bokningen kan uppdateringen av din ålder ta till och med ett dygn. 

Kan jag ta vaccinet om jag är allergisk?

 • Det är mycket ovanligt att inte kunna ta vaccinet. Om vaccinationen ger en omedelbar allvarlig allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, ges inte därefter ett annat coronarvaccinpreparat som innehåller samma vaccin eller samma beståndsdelar.
 • mRNA-vaccinet innehåller inga vegetabiliska eller animaliska ingredienser. Man kan ta vaccinet om man är pollenallergiker eller får allergiska symtom av vissa födoämnen.
 • Man kan ta mRNA-vaccinet även om man är allergisk mot ägg. mRNA-vaccinerna innehåller inga äggproteiner.
 • Läs mer: Vanliga frågor om mRNA-vaccin (THL)

Jag är gravid. Kan jag ta coronavaccinet?

 • Gravida hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom. En graviditet ökar behovet av intensivvård samt risken att insjukna i svår covid-19. Risken öppnar ifall det finns andra faktorer för särskild utsatthet för viruset hos den havande, som till exempel avsevärd övervikt.
 • Coronavaccinet ha rkonstaterats öka risken för preeklampsi, det vill säga havandeskapsförgiftning.
 • Gravida som insjuknar i covid-19 har även en ökad mottaglighet för blodproppar.
 • I de nationella rekommendationera tillråds att vaccinet ges till gravida.
 • Läs mera:  Graviditet och coronaviruset (thl.fi, länken öppnar i en ny flik)

När vaccineras barn?

Andra vaccindosen

När får jag andra dosen? 

Intervallet mellan den första och den andra vaccindosen är i regel 6 veckor. 

Hur ska jag göra om ja har fått första dosen utomlands?

 • Om en person som har fått första dosen utomlands med ett vaccin som används i Finland, ges andra dosen med samma vaccinmärke.  
 • Om en person har fått första dosen med ett vaccin och man inte vet vilket vaccin som givits, ges andra dosen i Finland med ett vaccin som är avsett för åldersgruppen. 
 • I fall, där en person har fått en hel serie av något annat vaccin som inte används i EU-området, avgörs fortsättningen alltid från fall till fall. 

Tredje vaccindosen

Den tredje coronavaccindosen ges till alla över 18 år samt till personer i åldern 12–17 år som hör till en riskgrupp. Personer som har fyllt 60 år samt övriga som hör till tidigare definierade riskgrupper kan få en tredje dos 3–4 månader efter den andra vaccinationen. Den tredje vaccindosen kan erbjudas till personer under 60 år som inte hör till en riskgrupp när det gått 4–6 månader sedan den andra vaccinationen.

Läs mera: Tredje coronavaccinationerna i Åbo

Fjärde vaccindosen

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en fjärde dos coronavaccin till:

Femte vaccindosen

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar en femte coronavaccindos för

Läs mera: Femte coronavaccinationerna i Åbo

Boostervaccinationerna, höst 2022

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar kommer det att ges en ny boostervaccination mot coronaviruset senare på hösten vid samma tillfälle som influensavaccinet ges. Läs mera: THL rekommenderar effektivering av coronavaccinationsskydd för äldre och riskgrupper under hösten

Coronavaccination av barn

Coronavaccinationen av barn i åldern 5–11 år pågår nu i Åbo.

Läs mera: Coronavaccination av barn

Läs mera: Coronavaccination för barn och unga

Hur ska jag göra efter att jag har fått vaccinet?

Måste jag använda munskydd efter att jag har fått vaccinet?
Trots vaccinationen ska du fortfarande ha en god hand- och hosthygien och hålla avstånd. Följ alltid de gällande rekommendationerna om bland annat användning av munskydd.

Vad kan jag göra efter att jag fått vaccinet?
Du kan i allmänhet fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Du behöver till exempel inte undvika att gå i bastu eller motionera, men det rekommenderas att du undviker kraftigt ansträngande idrott eller motion några dagar efter vaccinationen.

Kan man insjukna i coronasjukdomen av vaccinet?
Du kan inte få en coronavirusinfektion av vaccinet. Feber eller lätt förhöjd temperatur kan bero på vaccinationen men kan också vara symtom i samband med corona. Stanna därför hemma tills du har varit feberfri i 24 timmar utan febernedsättande medicin. Om febern fortsätter mer än tre dygn eller om det utöver feber uppstår andra symtom som tyder på coronavirus ska du gå på coronatest.

Var får jag  EU:s coronavaccinationsintyg för resa?

 • ​​​EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på din Kanta-sida. EU:s testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna. 
 • Alla EU:s covid-19-intyg är avgiftsfria för medborgarna och information i intyget är på svenska, finska och engelska. 
 • I hälsovården används en tjänst som gör det möjligt att skriva ut EU:s coronaintyg åt personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten. Läs mera: Coronapasset (turku.fi)

Mera information: Coronaintyg och coronapass (kanta.fi, länken öppnas i en ny flik)

Med hjälp av korrigeringsblanketten för vaccinationsanteckningar kan du via eHälsoservicen elektroniskt ta kontakt och be om en korrigering ifall du upptäcker fel i dina vaccinationsuppgifter i Mina Kanta. Läs mera: Coronavaccinationsuppgifterna på Mina Kanta-sidor kan nu ändras på eHälsoservice-betjäningsportalen (turku.fi)

För ofullständiga eller felaktiga vaccinationsanteckningar, kontakta Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714 (mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13.)

Hurdana symtom kan man få efter en vaccination? Har coronavaccinerna biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Möjliga symtom

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad smärta, klåda, hudutslag
 • Svullnad i lymfkörtlarna kan förekomma lokalt.

Övriga biverkningar är sällsynta.

Hur ska jag göra om jag misstänker biverkningar?

Om du får biverkningar som inte finns på listan över vanliga biverkningar, ska du ta kontakt med Stadens coronavirusrådgivning tfn 02 266 2714. Rådgivningstelefonen har öppet mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13. Därifrån kopplas du till en yrkesperson, som intervjuar dig och rapporterar dina uppgifter till Fimea. Om du själv vill lämna din anmälan till Fimea kan du göra det via dem, men kom ihåg att meddela att du har/kommer att meddela även myndigheterna i Åbo. Gör på samma sätt när du är i kontakt med vaccinationsrådgivningen i Åbo, så undviker vi dubbla anmälningar till Fimea.