På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om coronavaccinationerna i Åbo, information om vaccinerna och riskgrupper samt hur du ska göra efter att du har fått vaccinet. (Uppdaterad 5.5.2022.)

OBS! Strejken påverkar inte coronavaccinationen som ges på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen eller på pop up -mottagningarna. www.turku.fi/sv/strejk

Coronavirusvaccinationerna i Åbo

Vad kostar det att vaccinera sig?
Det är avgiftsfritt att ta vaccinet.

Hur får jag en vaccintid i Åbo?
Alla Åbobor och permanent i Åbo bosatta personer över 12 år får coronavaccinet. Boka din tid på ett av två följande sätt:

 • Om du är 16 år eller äldre: Boka tid via eHälsoservicen (eHälsoservice)
 • Per telefon till coronavaccinationsrådgivningen, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14)

Du kan även gå direkt till en pop up-mottagning utan förbokad tid. Läs mera: Pop up-coronavaccinationsmottagningar i Åbo (turku.fi).

Läs mera om vaccinationerna för barn och ungaCoronavaccinationer av barn och unga i åldern 12–17 år (turku.fi)

Anvisningar om bokning av vaccintider samt all uppdaterad information om coronavaccinationerna hittar du på sidan Coronavirusvaccinationerna i Åbo (turku.fi)

Måste jag vara bosatt i den kommun jag bokar vaccintid till?

Åbo vaccinerar sina kommuninvånare samt personer som har valt Åbos hälsotjänster. Dessutom vaccinerar vi personer som på grund av till exempel jobb eller studier temporärt vistas i Åbo. Alla permanent i Finland bosatta är berättigade att få vaccinet.   

Hur avbokar jag en vaccintid som jag fått med ett sms?

Om vaccintiden inte passar, ska du avboka den. Det kan du göra på ett av dessa sätt: 

 • per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande på svararen. Uppge ditt namn, din födelsetid och vaccintiden som du vill avboka. 
 • Efter att tiden är avbokad kan du själv reservera en ny vaccintid. Boka tid antingen online på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer, eller per telefon till vaccinationsrådgivningen, tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14.
 • I eHälsoservicen kan du avboka eller flytta på en närståendes vaccintid genom att göra ett avtal om att sköta ärenden för annans räkning. Mera information finns på sidan turku.fi/sv/ehalsoservice 

Var finns vaccinationsmottagningarna?

Vad bör jag veta när jag kommer till vaccinationen?

 • Kom endast om du inte har symtom.
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd.
 • Kom så nära din bokade tid som möjligt (du kommer in exakt 15 minuter före din vaccinationstid).
 • Ta med ditt FPA-kort.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Förbered dig på att vänta cirka 15 minuter på plats efter att du fått vaccinet.

Var får utlänningar vaccinet?

Alla i Åbo bosatta eller arbetande utlänningar kan få vaccinet i mottagningen på Satakuntavägen 105. Gäller även papperslösa.

Läs mera: Coronavirusvaccinationerna i Åbo (turku.fi)

Personer som vistas endast kort tid i Finland (till exempel turister) vaccineras i det egna landet. 

När startar vaccineringarna av barn under 12 år?

Vaccinationerna av barn i åldern 5–12 år har börjat. Läs mera: Coronavaccination för barn och unga

Information om coronavaccinen

Är det obligatoriskt att ta coronavaccinet?
I Finland är det frivilligt att låta vaccinera sig, men vaccinationen rekommenderas.

Kan jag välja vilket vaccin jag tar? Vilka vaccin får man i Åbo?
Du kan inte välja vaccin. Alla Åbobor får antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax.

 • Barn och ungdomar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty.

Vem kan ta Nuvaxovid-coronavaccinet?

Nuvaxovid är avsett för personer som är 18 år eller äldre som första och andra vaccindos. Vaccinet rekommenderas för personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Även andra som vill kan ta Nuvaxovidvaccinet. Till grundvaccinationsserien hör två doser och i Finland är det rekommenderade dosintervallet 6–12 veckor.

Det nya coronavaccinet, Novavax’ Nuvaxovid, ges endast med bokade tider. Vaccintider kan bokas via eHälsoservicen (turku.fi/sv/ehalsoservice) eller vaccinationsrådgivningen tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14).

Vilka vaccin får jag om jag har tidigare fått AstraZeneca?

BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin och Modernas Spikevax-vaccin erbjuds personer som tidigare har fått AstraZenecas vaccin.

Kan jag få ett annat vaccin samtidigt som jag tar coronavaccinet?

Alla coronavaccin som används i Finland kan ges samtidigt med andra vacciner enligt normala vaccinationsanvisningar.  

Vad är ett mRNA-vaccin?

BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner är så kallade mRNA-vaccin. Budbärar-RNA-vaccin (mRNA-vaccin) utvecklades redan på 1990-talet. mRNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA). Med dess hjälp aktiveras cellerna i muskeln vid injektionsstället att producera en aktiv substans, som i detta fall är coronavirusets ytprotein.

Vaccinet innehåller varken SARS-CoV-2 virus eller delar av viruset som förorsakar sjukdomen covid-19. I framställningen av vaccinet används varken djur- eller människoceller. Däremot innehåller vaccinet budbärar-RNA, som är syntetiskt tillverkat i laboratorium. 

Fungerar coronavaccinen mot nya virusvarianter?

Enligt nuvarande uppgifter ger de använda vaccinen ett skydd även mot allvarliga infektioner som orsakas av de nya varianterna. Institutet för hälsa och välfärd följer med och ger anvisningar om boosterdoser för olika målgrupper.

Är coronavaccinerna säkra?

Coronavirusvaccinen bedöms med samma kvalitets-, säkerhets- och effektkriterier som andra läkemedel. Läkemedelsmyndigheterna beviljar försäljningstillstånd endast till vaccin vars effekt och säkerhet har påvisats genom forskning. Säkerheten följs även efter att vaccinet har börjat användas. 

Coronavirusvacciner utvecklas med rekordhastighet och enorma resurser har satsats på utvecklingsarbetet på olika håll i världen. I en normal situation följer undersökningsfaserna varandra, men nu har de gjorts parallellt för att spara tid.

Är vaccinerna effektiva mot virusvarianterna? 
Enligt nuvarande erfarenhet är vaccinerna effektiva mot de nya virusvarianterna, men skyddet mot vissa varianter kan vara svagare.  

Hurdana symtom eller biverkningar kan man få efter en vaccination? 

Liksom alla läkemedel kan även dessa vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda, hudutslag
 • Lokala lymfkörtelsvullnader kan förekomma.

Övriga biverkningar är mycket sällsynta.

Utgör antikropparna en risk i samband med vaccinationen om jag har haft smittan utan att veta om det?

Enligt rådande uppfattning ger en genomgången coronavirusinfektion ett cirka tre månader långt skydd. Vaccinet gör ingen skada om du har haft coronaviruset utan att veta om det.

Hur vaccineras jag om jag redan har haft covid-19?

Genomgången sjukdom är inte ett hinder för att ta vaccinet. Immuniteten mot allvarlig covid-19 till följd av genomgången sjukdom räcker för de flesta i cirka 6–12 månader. Genom vaccinationerna kan detta immunförsvar förstärkas. 

Om du har fått smittan efter två har fått två vaccindoser stärker själva smittan immuniteten som vaccinet ger. Smittan hos vaccinerade ger sannolikt till och med ett bättre och långvarigare skydd mot virusvarianten som orsakat infektionen.

Den första vaccindosen rekommenderas för personer över 18 år tidigast två månader efter genomgången covid-19. Yngre än 18 år kan få vaccinet 4–6 månader efter genomgången sjukdom.

Om en vaccinerad person insjuknar i covid-19 stärker den genomgångna sjukdomen vaccinets skydd på samma sätt som följande dos stärker skyddet hos en som inte har haft smittan. Märk att tiden mellan vaccineringen och smittan måste vara tillräckligt lång, minst 6 veckor, för att smittan kan anses motsvara en vaccindos. Ett längre intervall ger ett bättre immunförsvar.

Hur beaktas papperslösa i vaccinationsprogrammet?

Papperslösa får vaccinet samtidigt som de övriga i samma åldersgrupp står i turen. Social- och hälsovårdsministeriets linjedragning: Kommuninfo: Rekommendation om vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland (stm.fi, öppnar i en ny flik)

Riskgrupper

Vilka är riskgrupperna när man talar om vaccinationsordningen?

Hur kan jag bevisa att jag hör till en riskgrupp?

 • Berätta vilken riskgrupp du hör till när du anmäler dig. 
 • FPA-kort med anteckning om din sjukdom, till exempel uppgifter om medicinering.
 • Läkarintyg, utskrift ur e-tjänsten Omaolo om ditt hälsotillstånd eller motsvarande dokument, där det framgår att du hör till en riskgrupp.
 • I samband med vaccineringen kan vi kontrollera uppgifterna i patientdatasystemet.

Hur räknas åldersgrupperna? När hör jag till åldersgrupper äldre än 12 år?
Tillhörigheten räknas enligt din födelsedag, inte födelseåret. Du flyttar över till åldersgruppen över 12 år den dag då du fyller 12 år. I e-bokningen kan uppdateringen av din ålder ta till och med ett dygn. 

Kan jag ta vaccinet om jag är allergisk?

 • Det är mycket ovanligt att inte kunna ta vaccinet. Om vaccinationen ger en omedelbar allvarlig allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, ges inte därefter ett annat coronarvaccinpreparat som innehåller samma vaccin eller samma beståndsdelar.
 • mRNA-vaccinet innehåller inga vegetabiliska eller animaliska ingredienser. Man kan ta vaccinet om man är pollenallergiker eller får allergiska symtom av vissa födoämnen.
 • Man kan ta mRNA-vaccinet även om man är allergisk mot ägg. mRNA-vaccinerna innehåller inga äggproteiner.
 • Läs mer: Vanliga frågor om mRNA-vaccin (THL)

Jag är gravid. Kan jag ta coronavaccinet?

 • Gravida hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom. En graviditet ökar behovet av intensivvård samt risken att insjukna i svår covid-19. Risken öppnar ifall det finns andra faktorer för särskild utsatthet för viruset hos den havande, som till exempel avsevärd övervikt.
 • Coronavaccinet ha rkonstaterats öka risken för preeklampsi, det vill säga havandeskapsförgiftning.
 • Gravida som insjuknar i covid-19 har även en ökad mottaglighet för blodproppar.
 • I de nationella rekommendationera tillråds att vaccinet ges till gravida.
 • Läs mera:  Graviditet och coronaviruset (thl.fi, länken öppnar i en ny flik)

När vaccineras barn?

Andra vaccindosen

Hur får jag min andra vaccintid? 

 • Du får din andra vaccintid samtidigt som du får första dosen, och du behöver inte boka den skilt. 
 • Om du har fått vaccinet via din boendesserviceenhet eller vårdtjänsten, får du andra dosen på samma sätt.
 • Om du måste byta den andra vaccintiden till exempel på grund av sjukdom eller förhinder på grund av arbete, ska du först avboka tiden du har fått och sedan boka en ny tid i vaccinationsrådgivningens telefontjänst. 

När får jag andra dosen? 

Intervallet mellan den första och den andra vaccindosen är i regel 6 veckor. 

Var hittar jag tiden till min andra vaccination? 
Du kan kolla upp din andra vaccintid via eHälsoservicen.

Jag är tvungen att avboka min tid till den andra vaccinationen. Hur ska jag göra för att få en ny tid? 

Du kan avboka din vaccintid på ett av två följande sätt: 

 1. Via eHälsoservicen senast 24 timmar innan. 

 1. Per telefon till vaccinationsrådgivningen, tfn 02 266 0159. Lämna ett röstmeddelande med ditt namn, ditt födelsedatum och tiden du vill avboka. Linjen är öppen sju dagar i veckan, dygnet runt. 

Hur ska jag göra om ja har fått första dosen utomlands?

 • Om en person som har fått första dosen utomlands med ett vaccin som används i Finland, ges andra dosen med samma vaccinmärke.  
 • Om en person har fått första dosen med ett vaccin och man inte vet vilket vaccin som givits, ges andra dosen i Finland med ett vaccin som är avsett för åldersgruppen. 
 • I fall, där en person har fått en hel serie av något annat vaccin som inte används i EU-området, avgörs fortsättningen alltid från fall till fall. 

Tredje vaccindosen

Den tredje coronavaccindosen ges till alla över 18 år samt till personer i åldern 12–17 år som hör till en riskgrupp. Personer som har fyllt 60 år samt övriga som hör till tidigare definierade riskgrupper kan få en tredje dos 3–4 månader efter den andra vaccinationen. Den tredje vaccindosen kan erbjudas till personer under 60 år som inte hör till en riskgrupp när det gått 4–6 månader sedan den andra vaccinationen. Om du är berättigad till en tredje vaccination kan du boka din vaccintid via eHälsoservicen.

Läs mera: Tredje coronavaccinationerna i Åbo

Jag har haft covid–19. Behöver jag ta en tredje vaccindos?

Om man har haft coronavirussjukdomen och fått två vaccindoser behöver man inte ta den tredje dosen. Undantag gäller för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt ålderstigna eller personer som bor på äldrevårdhem. För dessa rekommenderas en tredje dos även om personen har genomgått sjukdomen.

Fjärde vaccindosen

 • Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att en fjärde dos coronavaccin ges till alla som har fyllt 80 år, samt till äldre som bor på vårdhem
 • Vaccineringarna av personer som är 80 år och äldre inleddes i Åbo torsdagen den 24 mars 2022. Den fjärde dosen ges även utan tidsbokning på Satakuntavägens vaccinationsmottagning. Den fjärde dosen ges i första hand med ett mRNA-vaccin, det vill säga antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax.
 • Läs mera: Fjärde coronavaccinationerna i Åbo
 • Enligt de nationella rekommendationerna fortsätter Åbo med att ge den fjärde dosen till personer som är 12 år eller äldre och har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges 3–4 månader efter den tredje vaccinationen.

Coronavaccination av barn

Coronavaccinationen av barn i åldern 5–11 år pågår nu i Åbo. Beställ tid elektroniskt via eHälsoservicen eller per telefon, eller besök en pop up-mottagning utan förbokad tid.

Läs mera: Coronavaccination av barn

Läs mera: Coronavaccination för barn och unga

Hur ska jag göra efter att jag har fått vaccinet?

Måste jag använda munskydd efter att jag har fått vaccinet?
Trots vaccinationen ska du fortfarande ha en god hand- och hosthygien och hålla avstånd. Följ alltid de gällande rekommendationerna om bland annat användning av munskydd.

Vad kan jag göra efter att jag fått vaccinet?
Du kan i allmänhet fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Du behöver till exempel inte undvika att gå i bastu eller motionera, men det rekommenderas att du undviker kraftigt ansträngande idrott eller motion några dagar efter vaccinationen.

Kan man insjukna i coronasjukdomen av vaccinet?
Du kan inte få en coronavirusinfektion av vaccinet. Feber eller lätt förhöjd temperatur kan bero på vaccinationen men kan också vara symtom i samband med corona. Stanna därför hemma tills du har varit feberfri i 24 timmar utan febernedsättande medicin. Om febern fortsätter mer än tre dygn eller om det utöver feber uppstår andra symtom som tyder på coronavirus ska du gå på coronatest.

Var får jag  EU:s coronavaccinationsintyg för resa?

 • ​​​EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på din Kanta-sida. EU:s testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna. 
 • Alla EU:s covid-19-intyg är avgiftsfria för medborgarna och information i intyget är på svenska, finska och engelska. 
 • EU:s coronavaccinationsintyg fås tills vidare endast från Mina Kanta. Personer som inte använder Mina Kanta kan från hälsovården få ett annat intyg om coronavaccination.
 • I hälsovården används en tjänst som gör det möjligt att skriva ut EU:s coronaintyg åt personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten. Läs mera: Coronapasset (turku.fi)

Mera information: Coronaintyg och coronapass (kanta.fi, länken öppnas i en ny flik)

Med hjälp av korrigeringsblanketten för vaccinationsanteckningar kan du via eHälsoservicen elektroniskt ta kontakt och be om en korrigering ifall du upptäcker fel i dina vaccinationsuppgifter i Mina Kanta. Läs mera: Coronavaccinationsuppgifterna på Mina Kanta-sidor kan nu ändras på eHälsoservice-betjäningsportalen (turku.fi)

Hurdana symtom kan man få efter en vaccination? Har coronavaccinerna biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Möjliga symtom

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad smärta, klåda, hudutslag
 • Svullnad i lymfkörtlarna kan förekomma lokalt.

Övriga biverkningar är sällsynta.

Hur ska jag göra om jag misstänker biverkningar?

Om du får biverkningar som inte finns på listan över vanliga biverkningar, ska du ta kontakt med vaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Därifrån kopplas du till en yrkesperson, som intervjuar dig och rapporterar dina uppgifter till Fimea. Om du själv vill lämna din anmälan till Fimea kan du göra det via dem, men kom ihåg att meddela att du har/kommer att meddela även myndigheterna i Åbo. Gör på samma sätt när du är i kontakt med vaccinationsrådgivningen i Åbo, så undviker vi dubbla anmälningar till Fimea.

Du kan följa med inrapporterade biverkningar på Fimeas webbsida Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar (Fimea.fi)