På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om coronavaccinationerna i Åbo, information om vaccinerna och riskgrupper samt hur du ska göra efter att du har fått vaccinet. (Uppdaterat 1.4.2021)

Information om coronavirusvaccinationerna i Åbo

När kommer tidtabellerna för Åbos vaccinationer av befolkningen? När öppnar tidsbokningen?
Vi informerar om massvaccinationerna på sidan turku.fi/sv/coronavaccinationer.
Välj din åldersgrupp bland länkarna för detaljerad information om coronavaccinationerna:

Måste jag vara bosatt i den kommun jag bokar vaccintid till?

Åbo vaccinerar sina kommuninvånare samt personer som har valt Åbos hälsotjänster. Kommunerna får av vaccinen i förhållande till invånarantalet och till exempel vaccinen som är avsedda för äldre är beräknade i förhållande till Åbos ålderstigna befolkning. Alla permanent i Finland bosatta är berättigade att få vaccinet.

Hur tar ni kontakt med ålderstigna personer med nedsatt hörsel, om kallelsen görs per telefon?

Personer med nedsatt hörsel eller döva kan reservera tid till vaccinering antingen i den elektroniska tidsbokningen eller med hjälp av hälsostationernas sms-tjänst (hälsostationerna på webbsidan). Hemvården tar kontakt med sina kunder med instruktioner om vaccinationerna. Dessutom publiceras annonser regelbundet i Åbo Underrättelser och Turun Sanomat.

Måste jag alltid boka vaccintid eller kan jag komma till massvaccinationerna när sådana inleds?

Man måste alltid ha bokad tid till vaccinering. Vaccinerna kommer i partier och med hjälp av tidsbokningen kan vi sörja för att vaccin erbjuds till tillräckligt många och att vaccinet räcker till alla som har bokat tid. En annan viktig orsak är säkerhetsåtgärderna. Med bokade tider kan vi se till att Mässcentrum inte besöks av för många samtidigt. 

 • Obs! När du som är 78 år eller äldre har fått en vaccintid per sms kan en närståendevårdare och/eller en åldring som bor i samma hushåll kan boka tid per telefon. Var och en måste ha en bokad vaccintid, för att vaccinet ska räcka till. I det här fallet kan du inte använda e-bokningen, som identifierar din ålder. Använd istället vaccinationsrådgivningens telefontjänst, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14). Vi kan inte lova samtidig vaccintid för personer som bor i samma hushåll.
  • Om vaccintiden som du fått med sms inte passar, ska du avboka den.

   • Det kan du göra på två olika sätt:

    • via eHälsoservicen senast 24 timmar före den erbjudna tiden på sidan turku.fi/sv/ehalsoservice.
     Inloggning kräver stark identifiering med nätbankskoder. 

    • per telefon till Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159. Du kan ringa vilken tid på dygnet som helst och lämna ett röstmeddelande. 

   • Efter att tiden är avbokad kan du som är 78 år och bor i Åbo själv resevera en ny vaccintid på adressen turku.fi/sv/coronavaccinationer, eller per telefon till vaccinationsrådgivningen. tfn 02 266 0159 (mån.–fre. kl. 8–14).

   • Genom att göra ett avtal om att sköta ärenden för en annans del i eHälsoservicen, kan en närstående till en 78-åring avboka eller flytta vaccintider. Läs mera på sidan turku.fi/sv/ehalsoservice.

Var ges vaccinet?

 • Den allmänna vaccinationscentralen finns i Åbo Mässcentrum.
 • Personer över 85 år får vaccinet antingen i Mässcentrum eller på hälsostationen.
 • Hemvården och servicehemmen har särskilda arrangemang.

Hur kommer du till Mässcentrum?

 • Du kommer till Mässcentrum (adr. Mässfältsgatan 9) med buss eller med egen bil. För dig som kommer med egen bil finns det gott om avgiftsfria parkeringsplatser.
 • Busslinje 100 sköter trafiken till och från vaccinationscentralen vardagar under tiden 12.2–30.6.2021. Linje 100 trafikerar till coronavaccinationerna

Är Mässcentrum tillgängligt?

Coronavirusvaccinationerna ordnas i tillgängliga utrymmen. Om du som kommer för att bli vaccinerad använder hjälpmedel, till exempel rullstol, ber vi att du tar den med dig. I Mässcentrum finns endast en lånerullstol. Röda Korsets volontärer finns på plats och hjälper till vid behov.

Är coronavaccinerna avgiftsbelagda?
Coronavirusvaccinerna är avgiftsfria för alla som bor i Finland.

Information om coronavaccin

Är det frivilligt att ta ett coronavaccin?
Coronavaccinationen är frivillig och gratis för alla – också för hälso- och sjukvårdspersonal.

Kan jag välja vilket vaccin jag tar? Vilka vaccin finns det att välja mellan?

Du kan inte välja vaccin. Vi följer nationella rekommendationer. Boosterdosen ges alltid med samma preparat som du fick första gången.Vaccin som används för tillfället: 

 • BioNTech-Pfizers vaccin COVID-19-mRNA, personer över 16 år 
 • COVID-19 vaccine Moderna, personer över 70
 • Astra Zenecas vaccin, personer över 65 år

Vad är mRNA-vaccinet?

Budbärar-RNA-vaccin (mRNA-vaccin) utvecklades redan på 1990-talet. RNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA). Med dess hjälp aktiveras cellerna i muskeln vid injektionsstället att producera en aktiv substans, som i detta fall är coronavirusets ytprotein.
Vaccinet innehåller inte SARS-CoV-2 virus, inte heller delar av viruset, som förorsakar sjukdomen COVID-19. Däremot innehåller vaccinet budbärar-RNA, som innehåller koden för SARS-COV-2 virusets ytprotein (det så kallade spikproteinet). Dessutom innehåller vaccinet vatten, salter, socker och fetter. För att mRNA skall kunna tas in i muskelcellerna är det i vaccinet inbäddat i en mycket liten fettpartikel.

Hur fungerar adenovirusvektorvaccin?
I coronavaccinet används adenovirus som transportörvirus. Transportörviruset är ofarligt för människan och kan inte föröka sig. Dess enda uppgift är att transportera tillverkningsanvisningen för taggprotein i genen till mänskliga celler. Muskelcellerna börjar producera taggprotein på sin yta enligt genens anvisningar. Kroppen identifierar taggproteinet som främmande och börjar skydda sig mot det genom att producera antikroppar och aktivera så kallade T-hjälpceller (försvarsceller). Om coronavirus kommer in i kroppen i fortsättningen identifierar T-cellerna dem och aktiverar kroppens övriga försvarssystem. Adenoviruset i coronavaccinet har behandlats så att det är ofarligt för kroppen och inte förökar sig i människans kropp.

Turku följer nationella rekommendationer och fortsätter AstraZenecas coronavaccin för 65 år fyllda. Personer under 65 år, som har fått den första dosen med AstraZeneca, får anvisningar senare om den andra dosen. Läs mer: Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda (THL)

 

Hur snabbt verkar coronavaccinet när vaccinationen getts? Hur länge varar vaccinets skydd?
Kroppens immunförsvar aktiveras genast efter vaccinationen. Coronavaccinerna ges i två doser. Vaccinernas skyddseffekt har varit omkring 50 procent strax innan den andra dosen getts, dvs. 3–4 veckor efter den första dosen. En andra dos behövs alltså för att skyddseffekten ska bli så stark och långvarig som möjligt.

Varaktigheten av den immunitet som coronavaccinerna ger är ännu inte känd, eftersom vaccinerna som utvecklas ännu inte har använts under en längre tid. När informationen ökar får vi också mer information om behovet av eventuella boostervaccinationer.

När ges man den andra dosen?

Den 3 februari konstaterade den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor att det i den rådande epidemisituationen är befogat att gällande alla coronavirusvaccin (Astra Zeneca, Moderna och Pfizers Comirnaty) förlänga intervallen mellan doserna till 12 veckor. Förlängniningen av vaccinationsintervallet görs på epidemiologiska och immunologiska grunder. Alla vaccin som nu används i Finland kräver två doser. Förlängningen till 12 veckors intervall mellan den första och den andra dosen ger ett bättre skydd, eftersom den vaccinerades motståndskraft mognar och förstärks. 

Är coronavaccinerna säkra?
Coronavirusvaccinen bedöms med samma kvalitets-, säkerhets- och effektkriterier som andra läkemedel. Läkemedelsmyndigheterna beviljar försäljningstillstånd endast till vaccin vars effekt och säkerhet har påvisats genom forskning. Säkerheten följs även efter att vaccinet har börjat användas. Coronavirusvacciner utvecklas med rekordhastighet och enorma resurser har satsats på utvecklingsarbetet på olika håll i världen. I en normal situation följer undersökningsfaserna varandra, men nu har de gjorts parallellt för att spara tid.

Hurdana symtom kan man få efter en vaccination? Har coronavaccinerna biverkningar?
Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Möjliga symtom

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda, hudutslag

De allmänna och lokala symtomen försvinner vanligen inom några dagar. En omfattande lokal reaktion kan ta längre tid. Det tyder dock i allmänhet inte heller på allergi.

Riskgrupper

För vilka riskgrupper rekommenderas coronavaccin?

 • Åldern är den mest betydande riskfaktorn för att få den allvarligare varianten av coronavirussjukdomen. Därför rekommenderas vaccin för äldre personer.
  Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat vaccinationsordningen 5.2.2021
 • Grupp 1: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19
  Organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i försvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes, Downs syndrom (vuxna)
 • Grupp 2: Personer med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19
  Astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom), stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, svår sömnapné, psykossjukdom, sjuklig fetma (BMI minst 40)
 • Personer över 70 år och nårståendevårdare eller person som är 70 år (maken eller maka) och bor i samma hushåll  kan vaccineras. Det går inte att boka gemensam vaccintid för personer som bor i samma hushåll. 
 • Institutet för hälsa och välfärd THL har preciserat de medicinska riskgrupperna för coronavaccinationerna

Hur kan jag bevisa att jag hör till en riskgrupp?

 • När du anmäler dig kan du berätta vilken riskgrupp du hör till.
 • FPA-kort med anteckning om din sjukdom, till exempel uppgifter om medicinering.
 • Läkarintyg, utskrift ur e-tjänsten Omaolo om ditt hälsotillstånd eller motsvarande papper, där det framgår att du hör till en riskgrupp.
 • I samband med vaccineringen kan vi kontrollera uppgifterna i patientdatasystemet.
 • Om du hör till riskgrupp 2 på grund av ett viktindex (BMI) som är 40 eller högre, kan du när du anmäler dig ange viktindexet som skäl till vaccination. På plats räcker det med utförd att du har räknat ut ditt BMI. Det kan göras till exempel på denna sida: painoindeksilaskuri.org.

Om du är 70-plussare och hör till en riskgrupp, inverkar det inte på vaccinationsordningen. Tidsbokningen öppnar i etapper för åldersgrupperna från de äldsta mot de yngre. Ålder är den mest betydande riskfaktorn för att insjukna i allvarlig coronavirussjukdom, och andra sjukdomar påverkar inte vaccinationsordningen inom åldersgruppen.

Var finns jag in vaccinationsordningen om jag hör till en riskgrupp som inte finns med i listan i föregående fråga?
När det finns mer information om de nya coronavaccinerna, deras försäljningstillstånd och ankomst till landet fortsätter utvärderingen av de medicinska riskgruppernas vaccinationer. Samtidigt kan listningen preciseras så att de som lider av underliggande sjukdomar delas in i flera grupper utifrån riskens storlek. Dessutom kan prioriteringslistan då preciseras både för personalen inom social- och hälsovården och för den övriga befolkningen.

När räknas jag till 70-plussarna?
Tillhörigheten räknas enligt din födelsedag, inte födelseåret. Du flyttar över till 70-plussarna den dag då du fyller 70 år. Boosterdosen ges alltid med samma vaccin som du fick på första omgången.

Kan man ta vaccinet om man är allergisk?

 • Det är mycket ovanligt att inte kunna ta vaccinet. Om vaccinationen ger en omedelbar allvarlig allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, ges inte därefter ett annat coronarvaccinpreparat som innehåller samma vaccin eller samma beståndsdelar.
 • mRNA-vaccinet innehåller inga vegetabiliska eller animaliska ingredienser. Om man är pollenallergiker och får allergiska symtom av vissa födoämnen, man kan ta coronavaccinet.
 • Man kan ta mRNA-vaccinet även om man är allergisk mot ägg. mRNA-vaccinerna innehåller inte alls äggproteiner.
 • Läs mer: Vanliga frågor om mRNA-vaccin (THL)

Kan man ta ett coronavaccin om man är gravid?
Eftersom det bara finns lite forskningsdata rekommenderas vaccinet än så länge endast efter individuellt övervägande till gravida.  De nya mRNA-coronavaccinerna innehåller inte levande virus, inte ens delar av dem, men de har ännu inte undersökts systematiskt på gravida. Den behandlande läkaren kan efter övervägande rekommendera vaccination med mRNA-vaccin för en gravid person i det fall att denna vill ta vaccinet och på grund av en underliggande sjukdom hör till riskgruppen eller löper en betydande risk att utsättas för viruset exempelvis på arbetsplatsen.

Ges coronavacciner till barn?
Det första mRNA-vaccinet som togs i bruk är avsett för vaccination av över 16-åringar och det andra mRNA-vaccinet som fått försäljningstillstånd för över 18-åringar. Vaccination av yngre barn med coronavaccin blir aktuellt först när forskningsdata som gäller barn har ackumulerats i tillräcklig mängd.

Hur ska jag göra efter att jag har fått vaccinet?

Måste jag använda munskydd efter att jag har fått vaccinet?
Trots vaccinationen ska du fortfarande ha en god hand- och hosthygien och hålla avstånd. Följ alltid de gällande rekommendationerna om bland annat användning av munskydd.

Kan man insjukna i coronasjukdomen av vaccinet?
Du kan inte få coronavirusinfektion av vaccinet. Feber eller lätt förhöjd temperatur kan bero på vaccinationen men kan också vara symtom i samband med corona. Stanna därför hemma tills du har varit feberfri i 24 timmar utan febernedsättande medicin. Om febern fortsätter mer än tre dygn eller om det utöver feber uppstår andra symtom som tyder på coronavirus ska du gå på coronatest.

Hurdana symtom kan man få efter en vaccination? Har coronavaccinerna biverkningar?

Anvisningar till dig som fåttcoronavirusvaccin (Astra zeneca, Comirnaty, Moderna)
Liksom alla läkemedel kan även detta vaccin ha biverkningar. Största delen av symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade.

Möjliga symtom

 • Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelsmärta, feber, frossa, trötthet eller illamående
 • Lokala symtom vid injiceringsområdet: värmekänsla, rodnad, svullnad, smärta, klåda, hudutslag

De allmänna och lokala symtomen försvinner vanligen inom några dagar. En omfattande lokal reaktion kan ta längre tid. Det tyder dock i allmänhet inte heller på allergi.

Vad kan jag göra efter att jag fått vaccinet?
Du kan i allmänhet fortsätta leva ett normalt liv efter vaccinationen. Du behöver till exempel inte undvika att gå i bastu eller motionera.