Åbo stad bjuder in yrkesverksamma och studenter inom den visuella konstbranschen att lämna förslag för konstverk för att pryda fasaderna på cykelgaraget som kommer att placeras intill Logomobron i Åbo. Tävlingsperioden startar 25 november 2022 och slutar 10 februari 2023.

Frågor om idétävlingen

Frågor angående tävlingen och genomförandet av arbetet kan skickas till: oona.uusitalo@turku.fi  5.12.-12.12.2022. Frågorna och svaren kommer att publiceras i slutet av denna nyhet den 22 december 2022.

Nerladdbara materialer

Kontakt för mer information om tävlingen 

Oona Uusitalo
projektityöntekijä
tel. 040 1883716
oona.uusitalo@turku.fi 

Tävlingens innehåll

Deltagare i tävlingen kan föreslå ett konstverk som ska utföras på cykelgaragets två ytterväggar. Cykelgaraget ligger längs Bangårdsgatan på Logomobrons nordöstra sida. Önskan är att innehållet i förslaget ska relatera till elcykling. I arbetet kan man även lyfta fram annan urban mobilitet. Verkets utförandeteknik är fri, men verket är i grunden ett tillfälligt offentligt konstverk. Verket skall ha en livstid på åtminstone fem år i utomhus- och stadsmiljö. Vid verkställandet av förslaget bör man ta hänsyn till att cykelgaraget någon gång flyttas till annan plats.

Cykelgaraget, avsett för fri användning av alla, är av metall, och dess två ytterväggar, som är reserverade för konstverket, är täckta med perforerad plåt. Vid behov kan konstverket fästas på bakgrundens metallram. Stallets främre vägg är gjord av glas och är prydd av dekaler som representerar Åbo regionens cykelvarumärke och USER-Chi-projektet. Solpaneler kommer att monteras på stallets tak under våren 2023. Det är möjligt att dra el inifrån stallet till konstverket, men kostnaden för elinstallationerna ska tas med i kostnaden för arbetet. Beställaren betalar för den el som konstverket använder inom skäliga belopp. Måtten på väggytorna som är reserverade för konstverket är: sidovägg 9,8 m x 3,6 m och bakvägg 6,3 x 3-3,6 m (bredd x höjd). Cykelgaraget ska vara på plats i högst fem år. Ritningar och bilder på cykelgaraget hittar du här:

Bland de förslag som mottagits före deadline den 10 februari 2023 kommer en urvalsarbetsgrupp att välja ut tre genomförbara idéer, som var och en kommer att tilldelas ett pris på 800 euro (moms 0 %). Bland de valda förslagen anordnas en online omröstning genom tjänsten Kerro kantasi, där medborgarna kan välja sin favorit bland förslagen. I urvalet av konstverket som ska genomföras, är effekten av resultatet av folkomröstningen 1/3 och urvalsarbetsgruppens utvärdering 2/3. För genomförandet beviljas konstnären 9 200 € (moms 0 %), varav högst 4 500 € kan avsättas för arbetes-, material-, transport- och hängningsomkostnader relaterade till verkets genomförande, varvid återstoden avses vara artistens arvode. Konstverket skall vara klart och placerat som en del av cykelgaraget senast den 23 juni 2023.

Valet av konstverksförslag baserar sig på en utvärdering av förslagets konstnärliga kvalitet, dess koppling till cykelgaragets användningsändamål, genomförbarhet i förhållande till resurser, samt placeringen som en del av stadsrummet.
 

Idétävlingen är en del av USER-CHI-projektet

Åbo är med i det internationella USER-CHI-projektet som finansierats av EU:s Horizon 2020-program. Projektets syfte är att främja eldriven mobilitet på olika sätt. Projektet ger städer och privata aktörer verktyg och praktiska exempel på smarta laddningstjänster och deras implementering. På europeisk nivå ger projektet möjlighet att utveckla den lokala laddningsinfrastrukturen för att vara kompatibel med resten av EU-området. Det yttersta syftet med projektet är att skapa en grund för funktionell och användarcentrerad eldriven mobilitet i stadsmiljön.

En av Åbos mest centrala uppgifter i projektet är att skapa en översiktsplan för laddning av elfordon som täcker hela staden. Syftet med planen är bland annat att stödja samarbetet mellan offentliga och privata aktörer i byggandet av laddningsinfrastrukturen och att påskynda utvecklingen av stadens laddningsnät för att möta det växande behovet. Utvecklingsarbetet med planen möjliggör att elbilskörningen blir ännu lättare i framtiden.

Som en del av projektet placeras det också ut laddningsplatser för små elfordon i Åbo. Laddplatserna kommer att finnas i Tallbacken och i cykelgaraget nära Logomobron. Tallbackens laddnignsplats är avsedd för boende i husbolaget, på vilkets gård platsen finns, och Logomo-laddningsplatsen är för allmänt bruk. Laddplatserna kommer att tas i provanvändning 2023. Det mobila cykelgaraget som byggs nära Logomobron kommer att ha plats för såväl vanliga cyklar som lastcyklar. I garaget går det bland annat att ladda elcyklar och elsparkcyklar samt att göra små serviceingrepp på cyklar vid cykelservicestället.

Till urvalsarbetsgruppen hör

  • Stella Aaltonen, projektchef, Åbo stad
  • Oona Uusitalo, projektarbetare, Åbo stad
  • Marjo Aurekoski-Turjas, samlingschef, Åbo museicentrum
  • Ville-Matti Rautjoki, biträdande intendent, Åbo museicentrum
  • Antti Jussila, bildkonstnär, representant för Åbo konstnärsklubbar

 

Vem riktar sig tävlingen till?

Deltagande i tävlingen bör vara

a) personer som är utbildade inom visuell konst och som har minst andra stadiets utbildning eller

b) konststuderande som har dokumenterat bevis på tidigare förverkligade verk

Arbetsgrupper kan också delta, då uppfyller åtminstone den som ansvarar för gruppen de yrkeskrav som anges i tävlingsprogrammet.

Hur deltar man i tävlingen?

 Anmäla till tävlingen sker elektroniskt på:

https://link.webropolsurveys.com/S/400E0CFD0FBA6883

 

Tävlingsschema

• Tävlingen öppnar online tisdagen den 25 november 2022 kl. 09.00 finsk tid

• Tävlingsperioden avslutas onsdagen den 10 februari 2023 kl 17:00 finsk tid

• Val av pristagare veckan 7-8/2023

• Offentlig röstning öppen veckorna 10–12/2023

• Utlysning av arbetet som ska genomföras vecka 13/2023

• Arbetet genomfört som en del av cykelgaraget senast den 23 juni 2023