Cyklingsglädje!

Turun seudun pyöräilyn polkupyörätunnus

Åbolands cyklingsvarumärke samlar alla cyklingstjänster under samma profil

Oavsett om du representerar en kommun, en stad, ett företag eller ett husbolag är cyklingsvarumärket avsett för ditt bruk. Om du erbjuder tjänster till cyklister, använd utseendet på cyklingsvarumärket och använd de budskap vi har definierat.

Ett enhetligt utseende och budskap bidrar till att göra tjänsterna kända och hjälper cyklisterna hitta dem. Tillsammans främjar vi smidigare och bekvämare cykling i Åboland.

Märkets slogan Cyklingsglädje! lyfter fram både känslan och den konkreta nyttan av tjänsterna grupperade under varumärket för cyklister. I sociala medier används den som en kortfattad hashtag som kopplar samman cykling i Åboland #ilopyöräillä eller #cyklingsglädje.

Märkets runda logotyp har en cykel som består av oändlighetssymbolen på en gul bakgrund.

Material

Du kan fritt använda varumärkets material i samband med cykling i Åboland.

Utöver varumärkesboken har du följande färdiga material till ditt förfogande:

• PowerPoint presentationsmall

• logo: finska, svenska, engelska

• mönster

• infoskärmarnas grafiska baser, där texternas positioner och stilar är placerade

• grafiska grunderna för tejpning vid servicestället

• Ett exempel på en varumärkesutseendet i verkligheten.