Daghemsverksamhet

Kommunal dagvård

Daghemmen erbjuder hel- och halvdagsvård samt förskoleundervisning. Vårdagen består av ömsesidig interaktion barn emellan och mellan vuxna och barn. Vården, uppfostran och undervisningen växlar i enlighet med barnens ålder, utvecklingsnivå och behov. Personalen samarbetar så att man kan beakta barnens individuella behov, starka sidor och intressen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektorn
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Estniska
Ryska
Franska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Aurala daghem

Privat daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Auralan päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Braheskolan (Villebrådsgatan 10)

Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen ruotsinkielinen päiväkoti, Hirvensalo

Municipal day care. Swedish.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Municipal day care. Swedish language and Swedish preschool.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus daghem och förskola

Svenskspråkig dagvårds enhet

Åbo stads dagvård, förskolaplatser också i Skolgatan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Daghem Mukulax Hirvensalo

Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/Hirvensalo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghem Mukulax Kähäri

Yksityinen päiväkoti Kähärissä, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/ Kähäri

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghem Mukulax/ Hantverkaregatan

Yksityinen päiväkoti läntisessä keskustassa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/ Käsityöläiskatu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghem Port Arthur (Sofiankatu 7)

Småbarnspedagogik för 0 - 6-åringar. Kommunal småbarnspedagogik i Port Arthur

Kommunal småbarnspedagogik. Kvälls- och skiftesvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Daghemmet Auringonnousu

Yksityinen päiväkoti Haritussa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Auringonnousu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Folkhälsan Gunghästen

Privata daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Daghemmet Folkhälsan Kastanjen

Privata daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Daghemmet Halikolo

Yksityinen päiväkoti Halisissa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Halikolo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Karitsa

Yksityinen päiväkoti Itäharjulla, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Karitsa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Karusellimaa

Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Karusellimaa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Katariinan Vilske

Privat daghem i Harittu, servicesedeltjänster

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster. Pikku Vilske, Jagellonicagatan 3 C

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Katariinan Vilske

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Ketunpesä

Yksityinen päiväkoti Kastussa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Ketunpesä

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet l'Hexagone

Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentarha l’Hexagone

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Franska

Daghemmet Lyckobo

Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Raunistulassa

Swedish private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Lyckobo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Daghemmet Miskatalo

Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Suomalais-venäläinen päiväkoti Miskatalo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska
Ryska

Daghemmet Muksulanmäki, Vienolanrinne 2

Yksityinen päiväkoti Vienolassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Muksulanmäki/ Vienola

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Naperonummi

Yksityinen päiväkoti Nummessa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Naperonummi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Peikonpesä

Yksityinen päiväkoti Härkämäessä, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Peikonpesä

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Pilke Oy/ Pikkuomppu

Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Pikku-Omppu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Pompula (Mullivägen 16)

Privat daghem i Kastu, servicesedeltjänster

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Pompula

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Satunummi

Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satunummi Oy/ Satunummi

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Satuportsa

Yksityinen päiväkoti Portsassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satunummi Oy/ Satuportsa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Satusuikkila

Yksityinen päiväkoti Suikkilassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satunummi Oy/ Satusuikkila

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Sinikello

Yksityinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Sinikello

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Svalberg Ankdammen

Privat daghem, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Peppiina/ Pääskyvuori

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Taikahattu

Yksityinen päiväkoti Länsikeskuksessa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Taikahattu

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Touhula Liikuntapäiväkoti Varissuo

Yksityinen päiväkoti Varissuolla, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Touhula Liikuntapäiväkoti Varissuo

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Tyksilä

Ensisijaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiden lapsille

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Tyksilä

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Tähtimetsä

Yksityinen päiväkoti Hirvensalossa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Tähtimetsä

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Villa Solaris

Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Petreliuksessa, palveluseteli

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Villa Solaris, ruotsinkielinen

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Daghemmet Villasukka

Yksityinen päiväkoti Lausteella, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Sateenkaarikoto Oy/ Villasukka

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Vähäheikkilä

Yksityinen päiväkoti Vähäheikkilässä, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Touhula Liikuntapäiväkoti Vähäheikkilä

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Daghemmet Wendy House

Yksityinen englanninkielinen päiväkoti keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Wendy House

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Engelska
Finska

Daghemmet Äppelbo

Yksityinen, ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Äppelbo

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Gertrudsbacken (Klockringaregatan 6)

Daghemsverksamhet. För finskspråkiga barn finns svenskspråkiga heltidsplatser (språkbad).

Municipal day care. Ruotsinkielinen kielikylpyryhmä 5 - 6 -vuotiaille lapsille. Puistotoimintaa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Dagvårdsenheten i Hallis (Påvegatan 15)

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Hallis

Kunnallinen päiväkoti. Alueellinen integroitu erityisryhmä. Esiopetus.

Telefon:

Vinskit 040 150 3137
Vintiöt 040 148 8983
Vohmatit 040 513 7837
Vesselit 040 148 5569
Nokkelat 040 538 6246
Viksut 050 396 7143
Välkyt 040 169 8004
Viikarit 040 182 9439

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hammarbacka (Dragonvägen 56)

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Kommunala dagvårdsenheten

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Hansängen

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Hansängen

Municipal day care. Part of activities at Ritavuorenkuja 6. Preschool.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Harittu

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Harittu

+358503967164

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Dagvårdsenheten i Harlax-Beckholmen

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Harlax

Municipal day care. Preschool.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Huhkola

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Laustis

Municipal day care. Esiopetusryhmä Lausteen koulussa. Lausteen perhekerho.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Ilpois

Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Vasaramäki

Kunnallinen päiväkoti. Koko- ja osapäiväpaikkoja 0 - 6-vuotiaille lapsille.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Municipal day care.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kaerla

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kaskisbacken

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kastu (Pyörämäkivägen 4)

Vuorohoitoa. Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti Pohjolassa.

Municipal day care.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Kråkkärret (Orms gränd 4)

För barn som behöver individuellt stöd och individuell vägledning

En regionalt integrerad grupp.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Moikois

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Moisio

Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti Moisiossa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Nättinummi

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Oxbacka

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Oxbacka-Vienola

Municipal day care. Esiopetuspaikkoja Aunelan koulussa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Patis

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Telefon:

Mintut 040 687 6639
Mantelit 040 480 1236
Pippurit 040 480 1256
Pähkinät 040 687 6634

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Perno (Pernovägen 16)

Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Perno

Municipal day care.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Räntämäki

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Smidesgränden (Smidesgränden 7)

Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Länsikeskus

Municipal day care.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten i Stationsområdet

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Kommunal småbarnspedagogik för 0-6-åringar. Kvälls- och skiftesvård fram till kl. 22.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Municipal day care. Alueellinen integroitu ryhmä.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Arkeologgatan (Arkeologgatan 9)

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten

Municipal day care.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Gröngräsgatan (Gröngräsgatan 4)

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Perno

Municipal day care. Alueellinen integroitu ryhmä. Leikkipuistotoimintaa Hyrköistenpuiston leikkipaikassa. Leikkikoulu yhdessä Mikaelin seurakunnan kanssa, sekä Pernon perhetelakka. Esiopetus

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Hintzagränden

Finskspråkig dagvård. Kommunala dagvårdsenheten, Kråkkärret

Kommunal småbarnspedagogik. Kvälls- och skiftesvård varje dag, 5:00 - 22:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Telefon:

Suotorpankujan päiväkoti 050 396 7033
Hillerit 040 687 3826
Lumikot 040 686 3708
Mäyrät 040 686 3714
Lekplats 050 595 5051

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Lasaretsgatan 1 (Dagvårdsenheten i Stationsområdet)

Vuorohoitoa, varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Läntinen keskusta

Municipal day care. Two day groups and one evening group, which is open from.6.30 a.m to 10.00 p.m.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Muntersgatan

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Piinokkagatan

Finskspråkig dagvård

+35822625921
+358449074751

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Dagvårdsenheten vid Tomasbron

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska

Daisy Preschool Varissuo

Föreskolan, servicesedel

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Daycare Daisy

Ansvarsorganisation: 

Privat enhet för småbarnspedagogik
Servicespråk: 
Engelska

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00

Daycare Daisy Oy

Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Daycare Daisy Oy

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Engelska

Lastentalo Mukulax Luostarinkatu

Yksityinen päiväkoti itäisessä keskustassa, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Lastentalo Mukulax/Luostarinkatu

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Martinmäen Ankkalampi - Ankdammen

Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Telefon:

Martinmäen Ankkalampi - Ankdammen 050 594 3168

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Martinmäen Ankkalampi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Norlandia luontopäiväkoti Ilo (Tavastilankatu 4)

Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Norlandia päiväkodit

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Pilke päiväkodit Oy/ Puolikko (Puolikkovägen 2)

Yksityinen päiväkoti Kastussa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Muksulanmäki/ Puolikko

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli (Svensksundsgatan 6)

Privat daghem i Perno, servicesedeltjänster

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Satakieli

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pilke Päiväkodit Oy/ Veturi (Bastioninkatu 4)

Privat daghem i Skanssi, servicesedel

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Pilke Päiväkodit Oy/ Veturi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Päiväkotitoiminta - Norlandia luontopäiväkoti Puisto

Yksityinen päiväkoti, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Norlandia päiväkodit

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Raunistulan Ankkalampi-Ankdammen

Privat daghem, servicesedel

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Raunistulan Ankkalampi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Ryhmäperhepäivähoitokoti Metsänväki (Toivolankatu 19)

Privat familjedagvård i Luolavuori, servicesedeltjänster

Privat familjedagvård. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Metsänväki

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Satunummi Oy/ Satukoivula

Privat daghem i Koivula, servicesedel

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Satukoivula

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Sirkkala daghem och förskola (Observatoriegatan 4)

Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

Municipal day care. Swedish.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Steiner daghem

Yksityinen päiväkoti Yo-kylässä, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Steiner-päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Syvälahti allaktivitetshus

Varhaiskasvatusta 0 - 6-vuotiaille.

Municipal day care.

Telefon:

Syvälahden päiväkoti 050 396 7070
Liplatukset 040 630 4787
Loiskahdukset 040 197 6535
Mainingit 040 665 0482
Pyörteet 040 356 4827
Pärskähdykset 040 648 2417
Solinat 040 193 3404
Tyrskyt 040 637 5014
Vaahtopäät 040 585 1405

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Municipal day care. Alueellinen integroitu ryhmä.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Tommilankadun päiväkoti (Tommilagatan 24)

Småbarnsfostran för 0 - 6 -åringar. Kommunal dagvård i Kähäri

 

 

Telefon:

Nopsanapit 040 828 5019
Tuulihatut 040 756 8492
Taikatossut 044 907 2753
Salamasaappaat 040 513 2693
Vauhtiviitat 040 513 6427
Vilinävarpaat 040 159 4257
Tähtitaapertajat 040 513 6492

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Touhula Sport dagis Nättinummi

Yksityinen päiväkoti Nättinummessa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Touhula Liikuntapäiväkoti Nättinummi

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Vaahteramäen päiväkoti (Luolavuorivägen 2)

Yksityinen päiväkoti Mäntymäessä, palveluseteli

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Vaahteramäen päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Verkanappulat Knatteskär

Yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti Martissa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Verkanappulat Knatteskär

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Verkanappulat Nappula-Aho (Paltankatu 27)

Yksityinen päiväkoti Paltassa, palveluseteli

Private day care center. If you want to apply for a place for your child in this day care center, you should first directly contact the day care center and then apply for a service voucher through the early childhood education e-services.

Telefon:

Verkanappulat Nappula-aho 050 577 1750

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster
Servicespråk: 
Finska

Verkanappulat Nappulapuisto

Yksityinen päiväkoti läntisessä keskustassa, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Päiväkoti Verkanappulat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska

Viinamäen päiväkoti

Finskspråkig dagvård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon / Yli-Maarian koulu

Varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille. Kunnallinen päiväkoti, Yli-Maaria

Municipal day care.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska