Alternativa dagvårdsformer

I Åbo erbjuds dagvård, förskoleundervisning och lekverksamhet för barn under skolåldern. Efter föräldraledigheten kan familjerna välja att sköta sina barn hemma eller ansöka om kommunal eller privat dagvård.

1. Om barnet vårdas hemma, kan han eller hon delta i lekverksamhet.

I parker och lekskolor leker barnen tillsammans med personalen. I öppet daghem deltar barnet och vårdnadshavaren tillsammans i verksamheten. Svenskspråkig öppen småbarnsfostran erbjuds inte i Åbo. Barn under 3 år eller under skolåldern som deltar i lekverksamhet har fortfarande rätt till hemvårdsstöd. Svenskspråkig lekskoleverksamhet ordnas i Aurelia-klubben.

2. Kommunal dagvårdsplats bör sökas senast 4 månader före barnet behöver dagvård.

Dessutom erbjuds familjedagvård, vilket innebär att barnet vårdas hemma hos skötaren. Ett annat alternativ är trefamiljsdagvård, vilket innebär att en familjedagvårdare sköter barnen i deras hem. Inom svenskspråkig småbarnsfostran i Åbo erbjuds inte trefamiljsdagvård.

3. Ansökan om dagvård med servicesedel i privat daghem görs via det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökan om dagvård i privat familjedagvård eller daghem med gruppfamiljedagvård görs direkt till enheten.

4. Åbo stad har i bruk kommuntillägg till privatvårdsstöd för barn under 3 år.

Servicesedeln beviljas för ordnande av dagvård i privat daghem. Man ansöker om servicesedel med samma ansökan som till kommunal dagvårdsplats.

5. Förskoleundervisningen erbjuds för barn under skolåldern.

I allmänhet påbörjas förskoleundervisningen det år som barnet fyller 6 år. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar om året, dvs. 4 timmar om dagen. Vid behov kan barnet anmälas till kompletterande dagvård.

6. Dagvårdsavgiften bestäms enligt familjens inkomster och storlek.

Den högsta kommunala dagvårdsavgiften är 283 euro.