Privata dagvårdstjänster

Åbo stad erbjuder dagvård i privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvårdare. Ansökan till dagvård i dessa daghem görs genom att ta kontakt rakt till daghemmet.

Frågor gällande privatvårdsstöd och kommuntillägg kan riktas till FPA.

Alternativ inom privata dagvårdstjänster

  • Gruppfamiljedagvård är en vårdform i vilken två skötare samtidigt sköter högst åtta barn.
  • Familjedagvård
  • Privat dagvård kan också produceras av en person som familjen anlitar att sköta barnet i dess hem och som inte bor i samma hushåll.
  • Privata daghem

I största delen av de privata daghemmen är servicesedeln i bruk i dagvårds- och lekskoleverksamheten.

Språkdaghemmen är till största delen privata daghem.