Skiftesvård (kvällsvård, veckoslutsvård)

Blanketter

Åbo stads linjedragningar för ordnande av skiftesvård

Närmare information om skiftesvård fås från de dagvårdsenheter som erbjuder skiftesvård eller

Daghemmen har öppet kl. 6.00–18.00 enligt behov. Vårdtiden inom skiftesvården varierar enligt föräldrarnas arbets- eller studietider. Vårdtiden kan fördelas över hela dygnet. I regel ordnas skiftesvård i daghem med skiftesvård, men det finns också några skiftesvårdplatser i familjedagvården.  Vårdtiderna ska meddelas senast på måndagen kl. 12.00 veckan före behov av vård finns. Vårdtiderna meddelas på en blankett för vårdtid.  

Då behovet för skiftesvård tar slut ordnas en dagvårdsplats i ett annat daghem eller inom familjedagvården.

Barnet behöver kvällsvård p.g.a. vårdnadshavarnas arbets- eller studietider, vardagar kl. 18.00–22.00.

Alternativen är
Hintzagränden (Varissuo)
Harittu
Hepokulta (Pohjola)
Muntersgatan (Runosmäki)
Martinsbacken
Braheskolan (svenskspråkig)

Barnet behöver vård också / eller på veckoslut kl. 6.00–22.00.

Alternativen är
Stationsområdet

Barnet behöver regelbundet också nattvård eller tidig morgonvård kl. 22.00–6.00.

Alternativen är
Kaskisbacken
I veckoslutsvård måste vårdnadshavarna lämna in en lista på vårdtider före den föregående veckans måndag kl. 12.00.

Noggrannare information om skiftesvård fås från de dagvårdsenheter som erbjuder skiftesvård samt från Småbarnsfostrans serviceenhet.

Vårdtiden inom skiftesvården grundar sig på föräldrarnas arbets- eller studietider. Vårdtiden kan fördelas över hela dygnet. I regel ordnas skiftesvård i skiftesdaghem om också det finns några skiftesvårdplatser i familjedagvården. Då behovet för skiftesvård tar slut anordnas en dagvårdsplats i ett annat daghem eller inom familjedagvården. Barn i dygnetruntvård behöver dagvård förutom på vardagar också på kvällar, nätter och veckoslut. Barn i kvällsvård behöver vård på vardagarna efter kl. 18.00 t.o.m. kl. 22.00.

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

Dagvårdsenhet, kvällsvård till 22.00
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat

Telefon:

Sinikka Sihvo-Viemerö 040 647 3576
Nicke Wulff 040 670 4248
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Dagvårdsenheten i Harittu

Finskspråkig dagvård

Öppettid

mån - fre 06:00 - 22:00

Telefon:

Dagvårdsenheten i Harittu 050 396 7164
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Päivi Valdolin 050 396 7164

Dagvårdsenheten i Hepokulta

Finskspråkig dagvård

Öppettid

mån - fre 06:30 - 22:00

Telefon:

Dagvårdsenheten i Hepokulta 050 432 7411
Jarna Peltonen 050 432 7411
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Dagvårdsenheten i Kaskisbacken

Finskspråkig dagvård

Telefon:

Dagvårdsenheten i Kaskenmäki (02) 262 5861
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Öppettid

mån - sön 06:30 - 22:00

Telefon:

Dagvårdsenheten i Stationsområdet 050 396 7133
Antero Kilpinen 050 313 1755
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Öppettid

mån - lör 06:30 - 22:00

Telefon:

Dagvårdsenheten vid Hintzagränden (02) 262 5908
Tuija Takala 044 907 2741
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Dagvårdsenheten vid Lasaretsgatan 1 (Dagvårdsenheten i Stationsområdet)

Vuorohoitoa 0-6 -vuotiaille lapsille, ma - pe 6.30-22.00

Öppettid

mån - fre 06:30 - 22:00

Telefon:

Dagvårdsenheten vid Lasaretsgatan 1 (Dagvårdsenheten i Stationsområdet) 040 674 4387
Antero Kilpinen 050 313 1755
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Dagvårdsenheten vid Muntersgatan

Finskspråkig dagvård
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat

Öppettid

mån 05:30 - 17:20
tis - fre 05:30 - 22:00

Telefon:

Dagvårdsenheten i Runosmäki (Muntersgatan 3a) (02) 262 5791
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Anne Lehto 050 303 5990