Skiftesvård (kvällsvård, veckoslutsvård)

Daghemmen har öppet kl. 6.00–18.00 enligt behov. Vårdtiden inom skiftesvården varierar enligt föräldrarnas arbets- eller studietider. Vårdtiden kan fördelas över hela dygnet. I regel ordnas skiftesvård i daghem, men det finns också några skiftesvårdplatser i familjedagvården.  Vårdtiderna ska meddelas senast på måndagen kl. 12.00 veckan före behov av vård finns. Vårdtiderna meddelas i Päikky.  

Då behovet för skiftesvård tar slut ordnas en dagvårdsplats i ett annat daghem eller inom familjedagvården.

Kvällsvård

Barnet behöver kvällsvård p.g.a. vårdnadshavarnas arbets- eller studietider, vardagar kl. 18.00–22.00.

Alternativen är:

Vård också/eller på veckoslut

Barnet behöver vård också / eller på veckoslut kl. 6.00–22.00.

Alternativen är
Stationsområdet

Vård också nattvård eller tidig morgonvård

Barnet behöver regelbundet också nattvård eller tidig morgonvård kl. 22.00–6.00.

Alternativen är
Kaskisbacken
I veckoslutsvård måste vårdnadshavarna lämna in en lista på vårdtider före den föregående veckans måndag kl. 12.00.

Noggrannare information om skiftesvård fås från de dagvårdsenheter som erbjuder skiftesvård samt från Småbarnsfostrans serviceenhet.

Vårdtiden inom skiftesvården grundar sig på föräldrarnas arbets- eller studietider. Vårdtiden kan fördelas över hela dygnet. I regel ordnas skiftesvård i skiftesdaghem om också det finns några skiftesvårdplatser i familjedagvården. Då behovet för skiftesvård tar slut anordnas en dagvårdsplats i ett annat daghem eller inom familjedagvården. Barn i dygnetruntvård behöver dagvård förutom på vardagar också på kvällar, nätter och veckoslut. Barn i kvällsvård behöver vård på vardagarna efter kl. 18.00 t.o.m. kl. 22.00.

  Åbo stads linjedragningar för ordnande av skiftesvård

  Närmare information om skiftesvård fås från de dagvårdsenheter som erbjuder skiftesvård eller
  Nyckelord: 

  Lokaliteter

  Lokaliteter

  Dagvårdsenheten i Kastu (Pyörämäkivägen 4)

  Varhaiskasvatusta 0 - 6-vuotiaille. Vuorohoitoa ma - su 6.30 - 22.00

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  Sirkkala daghem och förskola, Observatoriegatan 4

  Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Kvällsvård till kl. 22.00. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

  Municipal day care. Swedish. Ruotsinkielistä perhepäivähoidon ohjausta. Iltahoito 22.00 asti

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska