Specialdagvård

Barn vars förutsättningar för utveckling, växande och lärande är försvagade deltar i specialdagvården alltså specialsmåbarnsfostran. Barnet kan behöva stöd olika långa perioder inom det fysiska, bildningsmässiga, känslomässiga och sociala området i sin utveckling.

Behov av specialdagvård som identifierats så tidigt som möjligt främjar barnets gynnsamma utveckling och växande.

Stödåtgärderna ordnas oftast i det egna daghemmet eller i familjedagvården. Vid behov samarbetar man med terapipersonal och andra experter.

  • Integrerade specialgrupper är grupper där en del av platserna är reserverade för barn som behöver särskilt stöd.
  • Specialgrupper är grupper där alla platser är reserverade för barn som behöver särskilt stöd.
  • En förminskad grupp är en grupp i vilken det kan finnas barn som behöver särskilt stöd och där personalens antal kan utökas med t.ex. assistenter.

Kontaktuppgifter

Specialdagvård servicechef

Anna Törnroos

Konsulterande specialbarnträdgårdsläraren inom svenskspråkig dagvård

Kerstin Björklund-Valkeejärvi, kerstin.bjorklund(at)turku.fi

  • Familjedagvården
  • Sirkkala dagvårdsenhet
  • Svenskspråkiga dagvårdsenheten i centrum
  • Östra svenskspråkiga dagvårdsenheten
  • Braheskolan

Helen Lehtinen, helen.lehtinen(at)turku.fi

  • Cygnaeus skola
  • Skolgatans daghem

Specialbarnträdgårdslärarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter