Familjedagvård

I Åbo finns det förutom en svenskspråkig kommunal familjedagvårdare också privat familjedagvård (som övervakas av kommunen).

Familjedagvård är småbarnsfostran i dagvårdarens hem. Dagvården är i första hand avsedd för barn i åldern 1-3 år.

Privat dagvård kan också produceras av en person som familjen anlitar för att sköta barnet i deras hem. Dagvårdaren kan t.ex. vara barnets mor- eller farförälder, men inte en person som bor i samma hushåll.

Inom svenskspråkig småbarnsfostran erbjuds inte gruppfamiljedagvård.

Ansökan och stöd

Man ansöker om kommunal familjedagvård genom att fylla i en ansökan om dagvård. I den kommunala familjedagvården fastställs avgiften enligt inkomsterna så att den högsta avgiften är högst 283 €.

Ansökan till gruppfamiljedaghem (endast inom finskspråkig småbarnsfostran) och familjedagvård som drivs med hjälp av privatvårdsstöd, görs genom direkt kontakt med dagvårdsplatsen.

  • Förutsättningen för beviljande av privatvårdsstöd är att barnet inte har en kommunal vårdplats.
  • En familj som är skriven i Åbo får utöver privatvårdsstödet kommuntillägg.
  • I Åbo stad är servicesedeln i bruk i privat daghems- och lekskoleverksamhet.

 

Nyckelord: