Gruppfamiljedagvård

Gruppfamiljedagvård är ett lämpligt vårdalternativ för barn i 1–5-årsåldern. I gruppfamiljedagvården vårdar två skötare tillsammans högst åtta barn. Inom svenskspråkig småbarnsfostran erbjuds inte gruppfamiljedagvård.