Kommunal familjedagvård

Familjedagvård betyder dagvård som ges under vårdtiden i dagvårdarens hem.

Trefamiljedagvård betyder att 1–4 familjer utgör en vårdring. En kommunal familjedagvårdare sköter gruppens barn tur och vis i familjernas hem. Familjerna skaffar och lagar maten som barnen och dagvårdaren äter. Familjen får kostnadsersättning för matinköpen och matlagningen. Vid behov kan familjerna få låna utrustning åt vårdbarnen, t.ex. tvillingvagnar. Inom svenskspråkig småbarnsfostran erbjuds inte trefamiljedagvård.

Gruppstorleken i båda familjedagvårdsformerna är högst fyra barn under skolåldern inklusive familjedagvårdarens egna barn.

Barnen får en reservplats för tiderna då familjedagvårdaren har semester eller av andra orsaker är frånvarande. Över treåriga barns reservplatser är oftast daghem. Man strävar efter att ordna reservvården för barn under tre år inom familjedagvården.  

Nyckelord: