Privat familjedagvård

I Åbo kan barnet delta i privat familjedagvård som övervakas av kommunen.

Gruppfamiljedagvård är en lämplig vårdform för barn i åldern 1–5 år. I gruppfamiljedagvård sköter två skötare samtidigt högst åtta barn. Gruppfamiljedagvård erbjuds inte på svenska i Åbo.

Privat dagvård kan också produceras av en person som familjen anlitar att sköta barnet i dess hem. Skötaren kan t.ex. vara barnets mor- eller farförälder, men inte en person som bor i samma hushåll.

Till gruppfamiljedagvård och familjedagvård med privatvårdsstöd, ansöker man genom att ta kontakt rakt till daghemmet eller vårdproducenten.

En förutsättning för att få privatvårdsstöd är att barnet inte har en kommunal vårdplats.

En familj i Åbo får utöver privatvårdsstödet kommuntillägg.