Församlingarnas och föreningarnas dagklubbar

Församlingens avgiftsfria lekverksamhet har olika verksamhetsdagar och –tider.

I församlingens och småbarnsfostrans gemensamma lekverksamhet ingår en gemensam bönestund för familjerna.