Församlingarnas och föreningarnas dagklubbar

  • Församlingens avgiftsfria lekverksamhet har olika verksamhetsdagar och –tider.
  • I församlingens och småbarnsfostrans gemensamma lekverksamhet ingår en gemensam bönestund för familjerna.