Inskrivning till skolan

Besöksdag

Besöksdagen för blivande elever på åk 1 hålls måndagen den 8 augusti 2022 kl. 14.00-15.00 på samtliga svenskspråkiga skolor i Åbo. Välkomna!

I Åbo tillämpas i huvudsak närskoleprincipen. Det betyder att elevens skola bestäms enligt elevens adress och modersmål.

Genom att klicka på länken och skriva in din adress i sökfältet, ser du till vilket elevupptagningsområde ditt barn hör.

Stadens elevupptagningsområden, svenska skolor åk 1–6

Eleven kan anhålla om skolgång i ett annat elevupptagningsområde.

Språkbadsklasser och klasser med särskild inritkning från åk 1 finns endast inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. 

Blanketter

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.
Nyckelord: