Inskrivning till skolan

Besöksdagen för blivande elever på åk 1 hålls måndagen den 10 augusti 2020 kl. 14.00-15.00 på samtliga svenskspråkiga skolor i Åbo. Välkomna!

Blanketter

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.

I Åbo tillämpas i huvudsak närskoleprincipen. Det betyder att elevens skola bestäms enligt elevens adress.

Genom att klicka på länken och skriva in din adress i sökfältet, ser du till vilket elevupptagningsområde ditt barn hör.

Stadens elevupptagningsområden, svenska skolor åk 1–6

Eleven kan också söka sig till en skola i ett annat elevupptagningsområde.

Språkbadsklasser och klasser med särskild inritkning från åk 1 finns endast inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. 

Blanketter

Ansökningsblanketter fås också från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.
Nyckelord: