Samarbete mellan hem och skola

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för barnets fostran. Skolan ansvarar för barnets undervisning och fostran som en medlem i skolgemenskapen. Skolans uppgift är att ge vårdnadshavarna information så att de kan följa upp och främja barnets skolgång och lärande.

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar skolan att samarbeta med hemmet. Samarbetet kan gälla

  • barnets lärande
  • utvärdering
  • utarbetandet av läroplan
  • utvecklandet av skolans verksamhet

Växelverkan mellan skolan och hemmet

Som redskap för samarbetet fungerar
Wilma-programmet

I skolan fungerar en föräldraförening eller ett föräldraforum, vars uppgift är att främja samarbetet mellan skolan och hemmet.
Hem och skola i Åbo

Snabblänkar till de mest använda programmen: