Skolor och service

I Åbo ges grundläggande undervisning på svenska i fem skolor:

  • Braheskolan
  • Cygnaeus skola
  • Sirkkala skola
  • Sirkkalabackens skola
  • S:t Olofsskolan

Dessutom ges grundläggande undervisning i 31 finskspråkiga skolor. Undervisning på engelska ges i den internationella skolan i Åbo, Turku International School.

Grundskolor som erbjuder undervisning på svenska (se lokaliteter nedan):

Mer information

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

Elever i årskurs1–2

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska