Klasser med särskild inriktning

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass i S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.