Klasser med särskild inriktning

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap vid S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.

Ytterligare information

Erikoisluokat (finskspråkiga skolor)

Anmälningtid

  • Kommande förstaklassare före 16.1.2022
  • Kommande 3:e klassare före 17.1.2022
  • Kommande 7:e klassare före 26.1.2022