Elever med annan hemkommun än Åbo

Elever som bor utanför Åbo kan anhålla om rätt till skolgång i skola i Åbo. Vårdnadshavaren lämnar in anhållan direkt till skolan där man anhåller om skolgångsrätt.

Skolgångrätten beviljas som längst för hela lågstadieundervisningen (årskurserna 1–6) eller hela högstadiet (årskurserna 7–9). Beslutet om anhållan av skolgångsrätt görs av ifrågavarande skolas rektor. Föräldrar vars barn är i behov av särskilt stöd bör kontakta servicechefen för specialtjänster.

Elever som antagits till klasser med särskild inriktning och språkklasser

Vårdnadshavare till elever från andra kommuner än Åbo som antagits till klasser med särskild inriktning och språkklasser måste fylla i en anhållan om skolgångsrätt i Åbo. En elev från annan kommun än Åbo kan endast anhålla om skolgångsrätt i en skola i Åbo. Elever från andra kommuner får skolgångsrätt endast om platserna inte fylls av elever med Åbo som hemkommun. Observera att den enda klassen med särskild inriktning inom den svenskspråkiga undervisningen är idrottsklassen i S:t Olofsskolan.

Elever som flyttar till en annan kommun från Åbo

Ifall vårdnadshavaren vill att eleven fortsätter sin skolgång i Åbo efter att familjen flyttat till en annan kommun, ska vårdnadshavaren göra anhållan om skolgångsrätt.

Skolgångsrätten beviljas för årskurserna 1–6 och 7–9.