Inledande av skolgång ett år senare

Elevens vårdnadshavare kan ansöka om uppskov för inledandet av skolgång.

Ansökningsblanketter fås också från skolorna samt ämbetsverket för fostran och undervisning.

Skriftlig ansökan som gjorts av vårdnadshavaren lämnas in till rektorn. Med ansökan ska ett utlåtande av psykolog eller läkare bifogas ur vilket grunderna för uppskovet bör framgå.

 

 

Ansökningsblankett

Inledande av skolgång senare än stadgat (pdf)

Ansökningsblankett fås från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.