Inledande av skolgång ett år senare

Elevens vårdnadshavare kan ansöka om uppskov för inledandet av skolgång.

Ansökningsblanketter fås också från skolorna samt ämbetsverket för fostran och undervisning.

Skriftlig ansökan som gjorts av vårdnadshavaren lämnas in till rektorn i det egna elevupptagningsområdet. Med ansökan ska ett utlåtande av psykolog eller läkare bifogas ur vilket grunderna för uppskovet bör framgå.

 

 

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett fås från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.