Inledande av skolgång ett år tidigare

Elevens vårdnadshavare kan ansöka om rätt för barnet att inleda skolgången ett år tidigare än vanligt, ifall barnet baserat på medicinska och psykologiska utredningar har de förutsättningar som krävs för att barnet ska kunna påbörja undervisningen.

Vårdnadshavaren gör en skriftlig ansökan som lämnas in till skolans rektor. Till ansökan bifogas psykologutlåtande och vid behov läkarutlåtande. Utlåtandena ska skaffas av en privat serviceproducent.

Blanketter

Inledande av skolgång tidigare än stadgat (pdf)

Ansökningsblankett fås från skolorna och Ämbetsverket för fostran och undervisning.